Kunnen vrouwen eigenlijk wel multitasken?

Vrouwen beweren dat ze, in tegenstelling tot mannen, kunnen multitasken. Is dat echt zo? Of liegen vrouwen? Nederlandse wetenschappers beweren in Psychological Review dat multitasken – het tegelijkertijd werken aan twee taken – waarschijnlijk niet mogelijk is.

Het artikel van wetenschappers Peter de Weerd, Bert Jans en Judith Peters richt zich op de vraag of aandacht gesplitst kan worden om zo verschillende stimuli op aparte locaties te verwerken.

“Er woedt al jaren een debat over deze vraag in de wetenschap”, zegt promovendus Jans van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. “Recent onderzoek hiernaar zegt dat mensen heel goed in staat zijn om twee dingen tegelijkertijd te doen, zonder aandacht te switchen, maar wij betwisten dat. We hebben onze twijfels bij de gebruikte onderzoeksmethodes en dus bij de resultaten. In ons artikel brengen we in kaart wat de zwaktes zijn van het onderzoek naar gesplitste aandacht, en geven we aan hoe deze vraag in de toekomst beter kan onderzocht worden.”

Het is belangrijk om te weten te komen of mensen kunnen multitasken. “Als je echt gelooft dat je twee dingen snel tegelijkertijd kunt verwerken, kun je makkelijk verschillende verkeersborden of andere informatie naast elkaar plaatsen. Wij denken dat dit een verkeerde strategie is”, zegt professor dr. De Weerd van de Universiteit van Maastricht. “Als het al mogelijk is om aandacht te splitsen, leidt de kwaliteit van informatieverwerking daar enorm onder. Wij denken dat we eerder beperkt zijn in het snel en tegelijk verwerken van informatie. Belangrijke informatie wordt dus het best na elkaar aangeboden.”

Een simpel voorbeeld van hoe informatie het best na elkaar kan worden aangeboden is een knipperend lampje in de cockpit van een vliegtuig. Zo’n lichtje trekt de aandacht van de piloot, waarna de piloot er zijn volle aandacht aan schenkt.

Bronmateriaal

Universiteit van Maastricht

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd