Is piekeren een angstsymptoom?

Word ik niet ontslagen? Gaat alles goed met mijn kind? Spaar ik wel voldoende geld? Veel Nederlanders piekeren wel eens. Maar wat is piekeren nu eigenlijk? Volgens wetenschappers van de Universiteit Utrecht is onophoudelijk piekeren geen angstsymptoom, maar een persoonlijkheidstrek.

William Hale en zijn collega’s onderzochten 1.200 middelbare scholieren. Zij werden gemeten op piekeren en neuroticisme. Uit het vijf jaar durende onderzoek blijkt dat piekeren niet hetzelfde is als neuroticisme, en dat het ook geen angstsymptoom is.

Levenslang piekeren is een kenmerk van een gegeneraliseerde angststoornis (GAD). Deze stoornis manifesteert zich vanaf de adolescentie en werkt door tot in de volwassenheid. Mensen met deze stoornis beweren dat ze hun hele leven al lijden. Zij identificeren zichzelf vaak met de stoornis (“Ik ben een piekeraar”). Reden genoeg voor Utrechtse wetenschappers om piekeren te onderzoeken.

Langer durende behandelingen
Op dit moment worden GAD-patiënten behandeld met kortdurende angstbehandelingen. Onterecht, vinden de onderzoekers. “De GAD-patiënten hebben wellicht meer baat bij langer durende persoonlijkheidsbehandelingen.”

Persoonlijkheidstrek
Een persoonlijkheidstrek is een gedragskenmerk die bij een individu hoort en uiterlijk waarneembaar. Volgens de theorie voorspellen persoonlijkheidstrekken handelen. Een trek is uniek in een individu. Bij verschillende stimuli zal een individu reageren op een vergelijkbare wijze. Enkele persoonlijkheidstrekken zijn bijvoorbeeld agressiviteit, extraversie en zelfvertrouwen. Piekeren mag ook in deze rij worden gezet.

Bronmateriaal

Universiteit Utrecht

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd