Het is nu bewezen: rijke mensen zien jou gewoon echt niet staan

Nieuw onderzoek toont aan dat mensen uit hogere sociale klassen echt minder aandacht hebben voor andere mensen die ze op straat tegenkomen.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van een experiment. Ze voorzagen 61 wandelaars in New York van Google Glasses, zogenaamd om het apparaat te testen. De proefpersonen liepen een blokje om, terwijl hun bril alles waar ze naar keken, opsloeg. Tevens vulden de proefpersonen een vragenlijst in waaruit bleek tot welke sociale klasse ze behoorden. Zo moesten de proefpersonen bijvoorbeeld aangeven of ze behoorden tot de armen, de arbeidersklasse, de middenklasse of de bovenklasse.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale klasse van mensen van invloed is op hoelang ze naar andere mensen kijken. Proefpersonen die zichzelf tot de bovenklasse rekenden, besteedden minder tijd aan het kijken naar andere mensen dan de mensen die zich tot een lagere sociale klasse rekenden. Daarop zetten de onderzoekers nog twee experimenten op. Dit keer met de wat nauwkeurigere eye-tracking-technologie. Het leverde dezelfde resultaten op: de sociale klasse had geen invloed op hoe vaak mensen naar anderen keken, maar wel op hoelang ze naar anderen keken.

Hoe word je superrijk?

We hebben drie gouden tips voor je!

Spontane processen
Overigens kunnen de rijken der aarde daar weinig aan doen, zo suggereert het onderzoek. Het verschil tussen de aandacht die mensen uit de hogere en mensen uit de lagere klassen voor anderen hebben, is het resultaat van ‘spontane cognitieve processen’. De wetenschappers trekken die conclusie op basis van een experiment. Tijdens dit experiment keken mensen naar een scherm waarop een plaatje met daarop een gezicht en vijf objecten te zien was. Dit plaatje verdween en maakte plaats voor een plaatje dat er of hetzelfde uitzag of net iets anders was. De proefpersonen moesten aangeven of het plaatje identiek was aan het eerste plaatje of niet. Uit het onderzoek blijkt dat mensen uit de hogere klassen meer tijd nodig hadden dan de mensen uit de lagere klasse om op te merken dat het gezicht op het plaatje veranderd was. Beide klassen deden er echter net zolang over om een verandering in de objecten op te merken. Het wijst erop dat gezichten simpelweg gemakkelijker de aandacht grijpen van mensen die uit een lagere sociale klasse komen.

“Onze studie draagt bij aan de groeiende kennis over de invloed die de sociale klasse heeft op het psychologisch functioneren,” stelt onderzoeker Pia Dietze. “En hoe meer we weten over de invloeden die verschillen in sociale klasse hebben, hoe beter we de wijdverspreide maatschappelijke problemen kunnen aanpakken.” De onderzoekers zetten hun studie voort. Zo zullen ze de experimenten ook in andere landen uit gaan voeren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd