De zon lijkt schuin te staan en dat komt door planeet X

De zon lijkt een beetje schuin te staan en onderzoekers denken nu te weten hoe dat komt: planeet X is de boosdoener.

De banen van de acht bekende planeten in ons zonnestelsel liggen ruwweg allemaal in hetzelfde vlak. Dat omloopvlak staat echter niet haaks op de rotatieas van de zon. Er is sprake van een afwijking van zo’n zes graden, waardoor het lijkt alsof de zon schuin staat. Lang konden onderzoekers dat niet verklaren. “Het is zo’n groot mysterie en het is zo moeilijk te verklaren dat mensen er gewoon niet over praten,” stelt onderzoeker Mike Brown.

Planeet X
Maar Brown en collega’s denken nu te weten waarom de zon iets gekanteld is. Het is allemaal de schuld van planeet X. Deze planeet zou zich aan de rand van het zonnestelsel ophouden, ongeveer tien keer groter zijn dan de aarde en ongeveer 500 keer zwaarder zijn dan Pluto. Onderzoekers hebben de planeet nog niet direct waargenomen, maar leiden het bestaan van de planeet af uit de invloed die deze op de baan van verschillende Kuipergordelobjecten zou hebben.

WIST JE DAT…

Scheef
Het omloopvlak van planeet X maakt een hoek van dertig graden met het omloopvlak van dat van de andere planeten. Omdat de negende planeet zo massief is en een baan heeft die in vergelijking met die van de andere planeten iets gekanteld is, wordt het hele zonnestelsel – met uitzondering van de zon – scheef getrokken. En dus lijkt het er vanuit ons oogpunt op dat de zon schuin staat. “het blijft ons verbazen, elke keer wanneer we goed kijken, ontdekken we dat de negende planeet een mysterie in het zonnestelsel kan oplossen,” stelt onderzoeker Konstantin Batygin.

Vreemde baan
De vreemde baan van planeet X ligt dus aan de schijnbaar schuine rotatie-as van de zon ten grondslag. Maar hoe komt planeet X dan aan die vreemde baan? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk werd de planeet in het verleden door Jupiter weggeschopt.

We moeten natuurlijk niet vergeten dat het bestaan van planeet X nog altijd niet bewezen is. Daarvoor moeten we deze eerst zien te spotten. Momenteel wordt er hard naar de planeet gezocht en wel langs de baan die deze volgens berekeningen zou volgen. Die zoektocht kan echter nog wel drie jaar tijd in beslag nemen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd