Is Ardi wel onze voorouder?

Afgelopen herfst werd de wetenschappelijke wereld opgeschrikt door de vondst van een nieuwe mensachtige. De primaat kreeg de naam ‘Ardi’ en ging de boeken in als onze voorouder. Maar…is dat wel helemaal correct? Sommige wetenschappers denken van niet.

Men gaat er vanuit dat de in Ethiopië woonachtige Ardi deel uitmaakt van het menselijk geslacht. Maar kritische onderzoekers leggen zich daar niet zo gemakkelijk bij neer. Volgens onderzoeker Esteban Sarmiento leefde Ardi in de tijd voordat de mens zich van de tak der primaten afscheidde en een eigen soort ging vormen. Sarmiento baseert zich op de anatomische eigenschappen van Ardi. De tanden en schedel zouden erop wijzen dat de primaat eerder een aap dan een mens was.

Verwachten
Tim White is één van de onderzoekers die Ardi beschreef als de voorouder van de mens. Hij is niet verbaasd over de kritiek. “Het was te verwachten,” meent hij. “Elke keer als je iets bijzonders zoals Ardi hebt dan krijg je dit.” Dat wil echter niet zeggen dat Sarmiento het bij het juiste einde heeft. “Het bewijs is heel duidelijk dat Ardipithecus (Ardi, red.) kenmerken heeft die alleen door latere mensachtigen en mensen gedeeld worden.”

Terug geëvolueerd?

Als Ardi geen voorouder van de mens, maar van de aap was, dan zou dat betekenen dat hij zich eerst tot een mensachtige heeft ontwikkeld en daarna weer terug is geëvolueerd, zo redeneert White. “En dat is zeer onwaarschijnlijk.”

Leefgebied
Het tweede argument waarom Ardi geen mensachtige zou zijn geweest, hangt nauw samen met het leefgebied van de primaat. Ardi leefde in een bosachtig gebied en dat is in strijd met de hypothese omtrent het rechtop lopen van de eerste mensachtigen. Wetenschappers nemen aan dat de eerste mensachtigen rechtop gingen lopen, omdat ze op vlakke grond – bijvoorbeeld grasland of savanne – leefden.

Klimmen
White laat zich door dat argument echter ook niet uit het veld slaan. Volgens hem was Ardi een prima klimmer en dat is niet voor niets. “Hij klom niet in gras,” merkt de wetenschapper sarcastisch op. Bovendien zou het leefgebied van Ardi slechts voor 25 procent uit bos hebben bestaan.

Twee andere experts menen dat het nog veel te vroeg is om nu al te concluderen dat Ardi onze voorouder is. Eerst moet nader onderzoek worden gedaan naar het skelet.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd