Is alcohol tijdens de zwangerschap dan toch niet zo schadelijk?

  echo

  Een zwangere vrouw die alcohol drinkt; dat is vragen om problemen. Alcohol zou de hersenontwikkeling van de foetus in de weg staan. Nieuw onderzoek suggereert dat een drankje op z’n tijd helemaal geen kwaad kan.

  Gematigd alcohol nuttigen lijkt de hersenontwikkeling van de foetus toch niet te schaden. Dat stellen wetenschappers in hun studie in het online blad BMJ Open. Onder gematigd alcohol nuttigen verstaan zij drie tot zeven glazen per week. De opleiding en het IQ van de aanstaande moeders zou volgens de onderzoekers wel van invloed kunnen zijn. Zo zijn de welvarende, goed opgeleide vrouwen geneigd meer te drinken dan de vrouwen die het wat slechter hebben.

  Onderzoek
  De onderzoekers van de University of Bristol toetsten bijna 7.000 tienjarigen op hun evenwicht om dit als indicator te gebruiken voor prenatale neuronale ontwikkeling. De tienjarige kinderen uit Engeland waren onderdeel van een longitudinale studie (ALSPAC). Bekend was of en hoeveel de moeders alcohol dronken tijdens en na de zwangerschap. De tienjarige kinderen ondergingen een balanstest die verschillende soorten evenwicht toetste: dynamisch evenwicht (lopen over een balk), statisch evenwicht (op één been op de balk staan voor 20 seconden) met de ogen open en dan weer met de ogen dicht. Elk kind deed de test twee keer.

  WIST U DAT…

  …Bij een echo de geeuw van een baby meer kan vertellen over zijn/haar ontwikkeling?

  Alcohol
  Ook de vaders werd gevraagd hoeveel zij dronken tijdens de zwangerschap van hun partners. Meer dan de helft vertelde dat zij één of meer glazen per week dronken de eerste drie maanden van de zwangerschap. Één op de vijf vaders dronk één of meer glazen per dag. De moeders dronken meestal helemaal geen alcohol tijdens de zwangerschap (70 procent). Ongeveer 25 procent dronk tussen de één en twee drankjes (lage consumptie) of tussen de drie en zeven glazen (gematigde consumptie) per week. Ongeveer 5 procent dronk zeven of meer glazen alcohol per week waarvan ongeveer één op de zeven één avond heel veel tegelijk dronk. Deze zogenoemde ‘bingedrinkers’ dronken vier of meer glazen op één avond. Vier jaar later, na de zwangerschap, dronk meer dan 28 procent van de moeders geen alcohol. Meer dan de helft dronk tussen de drie en zeven glazen per week. De moeders die meer dronken waren over het algemeen welvarender en ouder. De ‘bingedrinkers’ waren minder welvarend en jonger.

  Balans
  Een hogere alcoholconsumptie van de moeders voor en na de zwangerschap en de hogere consumptie van de vader tijdens de zwangerschap, hielden verband met betere balansprestaties. Met name de statische balans was beter. De onderzoekers hielden rekening met eventuele beïnvloedende factoren zoals leeftijd, roken en eerder moederschap. Volgens hen suggereren de resultaten dat lage tot gematigde alcoholconsumptie het vermogen van het kind om te balanceren niet verstoort. Dat de betere statische balans van kinderen verband hield met de betere welvaart en opleiding van de moeders, betekent misschien dat deze moeders een bepaald ‘sociaal voordeel’ hebben. Dit sociale voordeel kan de doorslaggevende factor zijn voor de betere balans waarbij het de schadelijke effecten van gematigd alcoholgebruik overreedt.

  Gezond zwanger zijn? Lees deze tips om de kans op een gezonde geboorte te vergroten!

  Bronmateriaal

  " Moderate drinking during pregnancy does not appear to harm baby’s neurodevelopment " – University of Bristol.
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jeffrey Gelens (cc via Flickr.com).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd