Hersenen leggen link tussen seks en agressie

Seks en agressie zijn met elkaar verweven in de hersenen van muizen. Een klein groepje neuronen in het brein van deze dieren is actief als er sprake is van seks of als er gevochten wordt. De Amerikaanse onderzoekers denken dat mensen mogelijk eenzelfde soort verbinding in hun hersenen hebben. Het onderzoek is gisteren gepubliceerd in Nature.

De wetenschappers vonden de desbetreffende neuronen in een gebied van de hypothalamus, een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de overleving van de soort en de individu. Hierbij kunt u denken aan eten, vechten, paren en vluchten.

De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot deze conclusie door de hersencellen die betrokken zijn bij agressief gedrag in- en uit te schakelen. Het inschakelen van de hersencellen zorgde ervoor dat muizen zich agressief begonnen te gedragen tegen soortgenoten. Behalve wanneer de dieren seksueel gedrag vertoonden.

Vanuit de evolutie gezien klopt dit gedrag. Wanneer een dier van hetzelfde geslacht een gebied binnendringt, dan zal de muis hem aanvallen. Is het echter een vrouw, dan wordt de agressie onderdrukt en krijgt de muis zin om te paren. “Voor mannelijke muizen is het belangrijk om het territorium te beschermen tegen andere mannetjes, maar daarnaast is het belangrijk om seks te hebben met vrouwelijke indringers”, zegt Clifford Saper van de universiteit van Harvard. “Op deze manier beschermen de dieren hun territorium.”

Het onderzoek biedt mogelijk een antwoord op de vraag waarom er seksuele delinquenten zijn. Wellicht is de bedrading in de hypothalamus van delinquenten niet goed ‘aangelegd’, waardoor gewelddadige en seksuele impulsen niet op elkaar zijn afgestemd.

Bronmateriaal

"Sex and violence linked in the brain" - Scientific American

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd