Geeuw kan meer vertellen over ontwikkeling foetus

Reeds in de baarmoeder wordt er door baby’s gegeeuwd en dat is goed zichtbaar op echo’s. Wetenschappers stellen nu dat we door te kijken naar de geeuwende foetus meer te weten kunnen komen over de ontwikkeling van de ongeboren baby.

Het is al enige tijd bekend dat baby’s reeds in de baarmoeder soms hun mond openen en een soort geeuw laten zien. Wetenschappers zijn verdeeld over het fenomeen: geeuwt de foetus of opent deze gewoon zijn mond?

Onderzoek
Onderzoekers bestudeerden 4D-echo’s van vijftien gezonde foetussen van 24, 28, 32 en 36 weken oud. Ze maakten daarbij onderscheid tussen een geeuw en het openen van de mond door te kijken hoe lang het duurde voor de mond helemaal geopend was. Als ongeveer vijftig procent van de tijd die tussen de start van het openen van de mond en het sluiten van de mond daarvoor nodig was, was sprake van een geeuw.

Afname
Uit het onderzoek blijkt dat het aantal geeuwen sterk afnam nadat de foetussen 28 weken oud waren. Het openen van de mond nam af na 24 weken. Het maakte hierbij niet uit van welk geslacht de foetus was.

De onderzoekers zien wel mogelijkheden voor hun onderzoeksresultaten. “Geeuwen kan op een betrouwbare manier onderscheiden worden van het openen van de mond en dat biedt de mogelijkheid om geeuwen te gebruiken om de ontwikkeling van de baby te indexeren,” zo schrijven de onderzoekers in het blad PLoS ONE. “Het geeuwen van de foetus is niet ‘besmettelijk’,” stelt onderzoeker Nadja Reissland. “Ook geeuwen ze niet omdat ze moe zijn. In plaats daarvan lijkt de frequentie van het geeuwen verband te houden met de van activiteiten afhankelijke ontwikkeling van het brein, vroeg in de zwangerschap.”

Bronmateriaal

"Development of Fetal Yawn Compared with Non-Yawn Mouth Openings from 24–36 Weeks Gestation" - Plosone.org
"Ultrasound pictures show difference in fetus yawning and other mouth openings" - Plosone.org
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig uit Reissland N, Francis B, Mason J (2012) Development of Fetal Yawn Compared with Non-Yawn Mouth Openings from 24–36 Weeks Gestation. PLoS ONE 7(11): e50569. doi:10.1371/journal.pone.0050569.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd