Elektrische schok brengt creatieve ideeën met zich mee

Soms is het handig als u in staat bent om buiten de gevestigde kadertjes te denken. Nu wordt dat nog gezien als een gave, maar dat kan in de toekomst wel eens veranderen. Uit onderzoek blijkt dat een milde elektrische schok ervoor kan zorgen dat we met creatievere oplossingen komen. Eerder bleek elektriciteit er ook al voor te zorgen dat mensen wiskundige genieën werden.

Het is al langer bekend dat ons geheugen, ons wiskundig inzicht en concentratievermogen beter wordt als wetenschappers elektroden op onze schedel plaatsen. Deze elektroden geven een deel van de hersenen een milde elektrische schok waardoor de activiteit van zenuwcellen verandert.

Hersenkraker
Onderzoekers van de universiteit van Sydney vroegen zich af of de methode er ook voor kan zorgen dat mensen zogenoemde hersenkrakers beter kunnen oplossen. Ze verzamelden zestig proefpersonen en leerden ze om hersenkrakers op te lossen. Het was de bedoeling dat de proefpersonen een manier leerden om bij de oplossing te komen.

WIST U DAT…

…onze hersenen energie besparen door zich de toekomst te herinneren?

Links en rechts
Vervolgens kregen de proefpersonen een nieuwe hersenkraker voorgelegd die om een andere aanpak vroeg. Terwijl de proefpersonen daarmee bezig waren, werden de temporale kwabben aan elektrische schokjes blootgesteld. Sommige proefpersonen kregen een stimulerend schokje in de rechter hersenhelft en een afremmend schokje in de linker. Bij anderen was de situatie precies omgekeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat proefpersonen bij wie de rechter hersenhelft werd gestimuleerd en de linker hersenhelft werd afgeremd een drie keer grotere kans hadden om het vraagstuk binnen zes seconden op te lossen. Volgens de wetenschappers bevestigt dat de aanname dat de rechtse kwab betrokken is bij nieuwe inzichten en dat de linkse kwab zich vooral bezighoudt met vertrouwde processen. Door laatstgenoemde af te remmen en de eerste te stimuleren, worden mensen creatiever.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd