Dyslectici hebben moeite met stemherkenning

Nieuw onderzoek wijst erop dat mensen met dyslexie moeite hebben om bekende stemmen te herkennen.

De manier waarop anderen kleine klanken uitspreken, helpt ons om stemmen te herkennen. Iedereen heeft namelijk weer eigen manieren van spreken. Mensen met dyslexie hebben echter moeite met die klanken. En onderzoekers vroegen zich af of die mensen ook moeite zouden hebben met het herkennen van stemmen.

Experiment
Ze namen de proef op de som en verzamelden dertig mensen. De helft van de proefpersonen had dyslexie. De andere helft niet. De proefpersonen kregen tien stemmen te horen en tien avatars te zien. Daarna kregen ze de stemmen te horen en moesten ze zelf aangeven welke avatar daarbij hoorde.

WIST U DAT…

…Da Vinci en Picasso mogelijk zo groot zijn geworden dankzij dyslexie?

Beter
De mensen die geen dyslexie hadden, deden het aanzienlijk beter: zij wisten veertig procent meer stemmen thuis te brengen dan mensen met dyslexie. Maar dat voordeel verdween wanneer de proefpersonen Chinees te horen kregen. Niemand kende die klanken en niemand kon ze dus ook herkennen.

Minder overzichtelijk
Het onderzoek wijst erop dat mensen met dyslexie minder goed in staat zijn om kleine klanken te leren en op te slaan. Daardoor zijn ze waarschijnlijk ook minder goed in staat om op basis van die klanken stemmen te herkennen.

De onderzoekers hopen nog meer onderzoek te kunnen doen naar stemherkenning. Uiteindelijk willen ze zo meer te weten komen over het ontstaan van spraak.

Bronmateriaal

"Dyslexia makes voices hard to discern, study finds" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Elvert Barnes (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd