Daarom krijgt u jeuk als u iemand anders ziet krabben

Als u iemand ziet krabben, is de kans groot dat u ook jeuk krijgt. Wetenschappers kunnen dat nu verklaren. En ze ontdekten waarom de één gevoeliger is voor zo’n ‘besmettelijke’ jeuk dan de ander.

Onderzoekers van de universiteiten van Hull en Sussex verzamelden een aantal proefpersonen. Ze lieten ze een vragenlijst over hun persoonlijkheid invullen, waarna de proefpersonen een fMRI-scan ondergingen. Terwijl de hersenen van de proefpersonen gescand werden, keken ze naar filmpjes waarin mensen zichzelf op de arm tikten of aan hun arm krabden.

Resultaat
Ongeveer tweederde van de proefpersonen die zagen hoe de persoon op het filmpje zichzelf krabde, krabde zichzelf ook. De neiging van de proefpersonen om zichzelf te krabben, bleek samen te hangen met activiteit in verschillende delen van het brein die ook actief worden wanneer u jeuk hebt. Er bleek een verband te zijn tussen de mate van activiteit in deze delen van het brein en hoe ernstig de jeuk volgens de proefpersonen zelf was.

WIST U DAT…

…het placebo-effect ook werkt bij jeuk?

Geen empathie
“Bijna iedereen heeft wel eens de neiging gehad om te krabben, wanneer ze iemand anders dat zien doen, maar niemand weet eigenlijk waarom,” vertelt onderzoeker Henning Holle. “Eerder dacht men dat empathie daarvoor verantwoordelijk was.” Maar het onderzoek van Holle ontkracht die theorie. De onderzoekers keken hoe sterk de proefpersonen geneigd waren om te krabben en legden die resultaten naast de vragenlijsten die proefpersonen eerder over hun persoonlijkheid hadden ingevuld. Ze ontdekten dat mensen die zeer neurotisch waren, veel sterker geneigd waren om te krabben als ze iemand anders zagen krabben. “Zeer neurotische mensen reageren sterk op emoties en zijn zeer kwetsbaar voor stress. Wij ontdekten dat mensen die hoog scoorden op het gebied van neuroticisme ook degenen waren die het gemakkelijkst ‘besmet’ raakten door jeuk.”

Onderdrukken
Maar hoe komt het dat mensen die niet zo neurotisch zijn minder sterk op beelden van krabbende mensen reageren? De onderzoekers hebben wel een idee. Mogelijk komt dat doordat zij beter in staat zijn om de neiging om te krabben, te onderdrukken, zo schrijven ze in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

De onderzoekers hopen dat hun studie mensen kan helpen. Ze denken dan met name aan mensen die sterk geneigd zijn om zichzelf te krabben, maar waarbij geen dermatologische oorzaak voor die jeuk kan worden gevonden.

Bronmateriaal

"Why watching someone itch makes you scratch " - Hull.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door sergis blog (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd