Coronavirus verspreidt zich weer sneller door Nederland

Het aantal nieuwe besmettingen neemt snel toe, zo waarschuwt het RIVM.

Waar in de week van 6 juli nog zo’n 534 Nederlanders na een test te horen kregen dat ze het coronavirus onder de leden hadden, waren dat er vorige week 987. “We zien dat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer toeneemt,” zo concludeert het RIVM.

Reproductiegetal
Dat het virus zich weer sneller verspreidt dan in de weken ervoor, blijkt ook uit het reproductiegetal. Dit getal onthult hoeveel mensen elke coronapatiënt gemiddeld besmet. Nadat het enige tijd net onder of iets boven de 1 zat, komt het deze week uit op 1.29.

Percentage positieve coronatests
En ook het percentage positieve testen is aan het stijgen, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Waar in de week van 6 juli nog 0,6 procent van de tests positief was, was dat vorige week 1 procent.

Regionale verschillen
Overigens slaat het virus niet overal even hard toe. Zo laten de cijfers zien dat het aantal nieuwe besmettingen vooral sterk toeneemt in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.

Thuis
De meeste besmettingen vinden volgens het RIVM nog altijd thuis plaats. Dat betekent dat gezinsleden elkaar aansteken. Maar contactonderzoek wijst de laatste weken steeds vaker uit dat mensen het virus ook op het werk, tijdens afspraken met vrienden, op feestjes of in cafés verspreiden.

Maatregelen opvolgen
Het maakt opnieuw duidelijk dat het coronavirus nog altijd rondwaart en geen kans onbenut laat om toe te slaan. Het is dan ook nog steeds van groot belang dat de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus te beperken, worden opgevolgd, zo stelt het RIVM. Dat betekent: afstand houden, niezen en hoesten in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, thuisblijven bij klachten en jezelf bij verkoudheidsklachten laten testen. Met name dat laatste is lastig voor Nederlanders, zo blijkt uit eerder onderzoek van het RIVM. Zo suggereert een steekproef onder 50.000 Nederlanders dat slechts 12 procent zich bij klachten laat testen. En maar liefst 80 procent van de ondervraagden bleek bij aan COVID-19 gerelateerde klachten toch naar buiten te gaan.

Nederland is overigens lang niet het enige Europese land waarin het aantal besmettingen – na eerst flink te zijn afgenomen – weer toeneemt. Ook landen als Spanje, België en Frankrijk kampen met oplevingen van het virus. Of het het begin van een tweede golf is, lijkt vooral afhankelijk te zijn van de burger die in alle landen herhaaldelijk is opgeroepen om de coronamaatregelen strikt op te volgen en zo verspreiding van het virus te voorkomen. De Franse regering voegde naar aanleiding van het stijgende aantal nieuwe besmettingen al een extra maatregel aan het pakket toe: sinds gisteren is men in Frankrijk verplicht om in alle afgesloten publieke ruimtes – dus ook bijvoorbeeld winkels – een mondkapje te dragen.

De maatregelen zijn op dit moment de enige manier waarop het virus onder controle kan worden gehouden. Een effectief vaccin is er namelijk nog niet. Er wordt echter wel hard aan gewerkt en verschillende vaccins hebben in kleinschalige studies al voorzichtig aangetoond dat ze een immuunrespons kunnen genereren. Of ze ook in staat zijn om te voorkomen dat mensen besmet raken met het coronavirus zal uit grootschaligere studies moeten blijken. Ook die worden voor een aantal vaccins al opgezet. De resultaten daarvan zullen naar verwachting nog wel even op zich laten wachten. Eerdere berichten dat een vaccin wellicht eind dit jaar al voorhanden is, lijken dan ook iets te optimistisch.

Bronmateriaal

"Aantal besmettingen COVID-19 neemt toe" - RIVM
Afbeelding bovenaan dit artikel: Klaus Hausmann via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd