Burn-out bestrijden? Ga hardlopen!

Onderzoek suggereert dat hardlopen een prima medicijn is tegen een burn-out.

Dat concludeert arbeid- en organisatiepsychologe Juriena de Vries. Ze baseert zich onder meer op een experiment onder werkenden met burn-outklachten en studenten met studie-stress.

Experiment
De groep van 200 proefpersonen werd in tweeën gesplitst. De ene helft ging zes weken lang, drie keer per week een uurtje rustig hardlopen (inclusief warming-up en coolingdown). De andere groep bleef op een wachtlijst staan en ging na zes weken alsnog hardlopen.

De resultaten van het experiment worden onderschreven door een tweede studie waarin De Vries onderzoek deed naar de relatie tussen lichaamsbeweging en burn-out onder 2000 werknemers. Deze studie wees uit dat mensen met meer werkgerelateerde vermoeidheidsklachten minder lichaamsbeweging namen. Het suggereert dat er sprake is van een vicieuze cirkel: mensen gaan minder bewegen, omdat ze moe zijn en worden daardoor nog vermoeider. Mensen die meer bewogen, bleken juist weer minder werkgerelateerde vermoeidheidsklachten te hebben.

Gunstige effecten
Uit het onderzoek blijkt dat de werkenden en studenten die drie keer per week gingen hardlopen na zes weken minder vermoeid waren dan de controlegroep. Ook sliepen de hardlopers beter en maakten ze minder cognitieve fouten. Ook hadden ze minder moeite met inspannende cognitieve taken dan de controlegroep. En die gunstige effecten verdwenen niet na zes weken: twaalf weken na de door De Vries geïnitieerde interventie werden ze ook nog geconstateerd. Voorwaarde was echter wel dat werknemers hun ‘hardloopkuur’ afmaakten en dus echt zes weken lang, drie keer per week hadden hardgelopen.

Medicijn
Het onderzoek suggereert dat vermoeidheidsklachten bestreden kunnen worden door hard te gaan lopen. Het zou betekenen dat De Vries in hardlopen een goedkoop en toegankelijk medicijn heeft gevonden tegen de veelvoorkomende burn-out. Wie het medicijn een kans wil geven, moet echter voorzichtig zijn. “Bouw het actiever worden langzaam op, zodat vermoeidheid niet toeneemt,” stelt De Vries. “Begin met bewegen op een lage intensiteit waarbij de ademhaling en de hartslag versnelt en praten nog mogelijk is. Zorg ook voor een dag rusten tussen de hardloopsessies.”

De Vries ziet hardloopsessies als een eerste behandeloptie bij mensen met vroege burn-outklachten. Vanzelfsprekend is het voorkomen van een burn-out nog altijd het beste. “Zorg als werkgever voor uitdagend, maar niet te stressvol werk en geef werknemers controle over hun werktijden.”

Bronmateriaal

"Hardlopen werkt als medicijn tegen burnout" - Radboud Universiteit

Afbeelding bovenaan dit artikel: bertvthul / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd