Bloedtest kan MS negen jaar van tevoren opsporen

Wetenschappers hebben ontdekt dat een simpele bloedtest het mogelijk maakt om de ziekte Multiple Sclerose negen jaar voordat de eerste symptomen optreden al te detecteren. Door de aandoening dan direct aan te pakken kunnen patiënten voor een heleboel ellende worden behoed.

Op dit moment kunnen doktoren de diagnose pas stellen als de patiënten symptomen vertonen. Maar dat gaat in de toekomst veranderen. Israëlische onderzoekers hebben in het bloed belangrijke voortekenen van de ziekte ontdekt. Door een test te ontwikkelen die deze voortekenen herkent, kan de diagnose nog voordat de ziekte iets uithaalt, gesteld worden.

Hoelang al?

“We zijn nog niet in staat om mensen met MS te behandelen en de ziekte zo te voorkomen, maar kennis is macht,” zo meent onderzoeker Anat Achiron. “Elke keer als we een nieuwe patiënt met symptomen van MS zien, moeten we onszelf afvragen hoelang dat al speelt. We kunnen de diagnose stellen met behulp van een MRI-scan, maar we weten niet hoe ‘jong’ de ziekte is.”

Bloed
De onderzoekers bestudeerden bloedmonsters van twintig 19-jarige soldaten die gezond het leger ingingen, maar waarvan bijna de helft later MS kreeg. Ze onderzochten duizenden genetische kenmerken en ontdekten een verschil tussen de mensen met en zonder MS. “De mensen die MS zullen krijgen, hebben andere kenmerken in het bloed dan zij die de ziekte niet krijgen.”

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om MS tot negen jaar voordat de ziekte zich openbaart op te sporen. En dat is handig; MS is niet erfelijk, maar mensen met familieleden met MS blijken soms wel een iets grotere kans op de ziekte te hebben. En met de test kan dus al vroeg bepaald worden of kinderen de aandoening hebben. Door de ziekte eerder op te merken, kan ook eerder met medicatie gestart worden. De medicijnen kunnen MS afremmen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd