Zonen van oudere vaders zijn vaker nerds

De zonen van oudere vaders zijn doorgaans intelligenter en vinden het niet zo belangrijk ‘om erbij te horen’.

Dat stellen Engelse onderzoekers nadat ze zich bogen over de gegevens van 15.000 tweelingen. Alle tweelingen ondergingen op twaalfjarige leeftijd verschillende testen. Zo werd hun non-verbale IQ gemeten en gekeken hoe sterk ze gefocust waren op de dingen die hun interesse hadden. Ook werd er gekeken naar het sociale gedrag van de kinderen. Daarnaast kregen de ouders van de tweelingen ook nog wat vragen voorgelegd. Zo moesten zij aangeven in hoeverre hun kinderen het belangrijk vonden dat ze erbij hoorden. Ook werd ze gevraagd of hun kinderen interesses hadden die veel van hun tijd opslurpten.

De resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen die geboren werden toen hun vader al wat ouder was, doorgaans intelligenter zijn, sterker gefocust zijn op hun interesses en niet zoveel waarde hechten aan ‘erbij horen’. Stuk voor stuk eigenschappen die toegewezen worden aan nerds. Verder bleek dat de nerderige kinderen jaren later beter presteerden tijdens examens op school (met name als deze wetenschap, technologie, engineering en wiskunde betroffen).

Waarom?
Grote vraag is natuurlijk waarom oudere vaders doorgaans nerderige zonen krijgen. Dat hebben de wetenschappers niet onderzocht, maar waarschijnlijk spelen onder meer omgevingsfactoren een rol. Zo wijzen de onderzoeker erop dat oudere vaders waarschijnlijk een betere carrière en hogere sociaal-economische status hebben dan jongere vaders. Hierdoor groeien hun kinderen wellicht op in een verrijkte (uitdagende) omgeving en hebben ze toegang tot beter onderwijs.

Daarnaast spelen wellicht ook genen een rol. De onderzoekers wijzen erop dat eerder onderzoek aantoonde dat kinderen van oudere vaders een verhoogde kans hebben op autisme en schizofrenie. Mogelijk overlappen de genen voor autisme en nerderigheid elkaar en zijn deze genen vaker aanwezig in oudere vaders. “Wanneer het kind geboren wordt met enkele van deze genen, heeft het een grotere kans om succesvol te zijn op school,” vertelt onderzoeker Magdalena Janecka. “Maar een hogere dosis van deze genen – en de aanwezigheid van andere risicofactoren die een bijdrage leveren – kan een verhoogde kans op autisme opleveren.” Het is nog maar een hypothese, maar wel eentje die in lijn lijkt met recent onderzoek dat aantoont dat genen voor autisme ook verband houden met een hoger IQ.

Bronmateriaal

"Older dads have 'geekier' sons" - King's College London

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd