Zelfs atheïsten denken dat immorele mensen atheïst zijn

Hoewel steeds minder mensen gelovig zijn, zijn we er onbewust nog steeds van overtuigd dat een moraal een religie vereist.

Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd onder meer dan 3000 mensen. Deze mensen waren afkomstig uit dertien verschillende landen. Sommige van deze landen waren zeer religieus (bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten en India), andere landen waren juist sterk seculier (bijvoorbeeld China en Nederland).

Verhaal
De proefpersonen kregen een verhaal te lezen over een immoreel persoon. Deze persoon martelde in eerste instantie dieren, maar ging later ook mensen vermoorden, omdat hij dat spannend vond. De helft van de proefpersonen werd vervolgens gevraagd: wat is aannemelijker, dat de persoon in het verhaal een leraar is of dat de persoon in het verhaal een gelovige leraar is? De andere helft van de proefpersonen kreeg de vraag: wat is aannemelijker, dat de persoon in het verhaal een leraar is of dat de persoon in het verhaal een leraar is die niet in god(en) gelooft. Vervolgens gingen de onderzoekers na hoe vaak mensen dachten dat de persoon in het verhaal ongelovig was.

Atheïsten over atheïsten
Uit het onderzoek blijkt dat mensen extreem immoreel gedrag bijna twee keer vaker associeerden met atheïsten dan met gelovigen (alleen mensen afkomstig uit Finland en – in mindere mate – Nieuw-Zeeland vormden hierop een uitzondering). Opvallend genoeg maakt het daarbij niet uit of de ondervraagden zelf gelovig of atheïstisch waren. Zowel gelovigen als atheïsten bleken sterker geneigd te zijn te denken dat immoreel gedrag beter bij een atheïst paste.

In veel landen neemt het aantal gelovigen af. Maar ondanks die afname lijkt het erop dat de millennia durende blootstelling aan religie ervoor gezorgd heeft dat we er nog steeds van overtuigd zijn dat onze moraal voortkomt uit de religie die we aanhangen. En dat een moraal dus een geloof vereist. En dat terwijl verschillende studies hebben aangetoond dat ons morele instinct grotendeels onafhankelijk van religie vorm krijgt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd