Zeker tachtig procent van alle stedelingen omringd door luchtvervuiling

Meer dan 80% van de stedelingen wereldwijd heeft te maken met een luchtkwaliteit die volgens de normen van de WHO onder de maat is.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor het rapport werd de luchtkwaliteit in 795 steden in 67 landen in de periode 2008-2013 bestudeerd. De onderzoekers keken met name naar fijnstof: heel kleine vervuilende deeltjes die diep in de longen kunnen doordringen en het grootste risico vormen voor de volksgezondheid.

Arm en rijk
Uit het onderzoek blijkt dat luchtvervuiling een wereldwijd probleem is, maar met name in landen met lage en midden-inkomens een serieus probleem is. In maar liefst 98 procent van de steden in laag- en midden-inkomenslanden met meer dan 100.000 inwoners is de lucht minder van kwaliteit dan de WHO idealiter zou willen. In landen waar de inkomens hoger zijn, ligt dat percentage aanzienlijk lager: in ‘slechts’ 56 procent van de steden met meer dan 100.000 inwoners is de luchtkwaliteit onder de maat.

Bewustzijn
Verder blijkt uit het onderzoek dat de luchtvervuiling in steden wereldwijd in de periode 2008-2013 met 8 procent is toegenomen. “Luchtvervuiling in de stad blijft met een alarmerende snelheid toenemen,” merkt onderzoeker Maria Neira op. “En dat is rampzalig voor de gezondheid van de mens. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn en gaan steeds meer steden hun luchtkwaliteit monitoren.”

Gevaarlijk
Dat laatste is niet zo verwonderlijk: luchtvervuiling is namelijk een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid en onderzoek toont aan dat het verbeteren van de luchtkwaliteit direct resultaat oplevert. “Wanneer de luchtkwaliteit verbetert, nemen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten gerelateerde ziekten af,” stelt Neira. Ook leven mensen langer en zijn ze productiever.

Naar schatting sterven er jaarlijks meer dan 3 miljoen mensen wereldwijd een vroegtijdige dood door toedoen van een vervuilde lucht. Die luchtvervuiling aanpakken, is een taak voor lokale, nationale en internationale overheden, zo vindt de WHO. Zij moeten bijvoorbeeld schonere transportmiddelen promoten en zorgen dat er meer gebruik wordt gemaakt van groene energie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd