Wij stellen de IJstijd uit

Nieuw onderzoek wijst erop dat wij mensen de volgende IJstijd eigenhandig voor ons uitschuiven.

IJstijden zijn van alle tijden. Ze vinden regelmatig plaats. Gemiddeld elke 11.000 jaar breekt er wel een IJstijd aan. De laatste keer dat een IJstijd onze aarde trof, was zo’n 11.600 jaar geleden. De IJstijd is dus overtijd. En waarschijnlijk niet zo’n klein beetje ook, want niets wijst er tot op heden op dat de IJstijd spoedig komt.

Voorspelling
Maar wanneer zouden we die IJstijd normaal gesproken (dat wil zeggen: als we niet zoveel CO2 in de lucht hadden gepompt) mogen verwachten? Dat is heel lastig te voorspellen, maar de onderzoekers durven het toch aan zo is in het blad Nature Geoscience te lezen.

WIST U DAT…

…de gedomesticeerde hond de IJstijd waarschijnlijk niet overleefde?

Verleden
Ze baseren hun voorspelling op een uitgebreid onderzoek. Het onderwerp van dat onderzoek? Een periode in de geschiedenis van onze aarde die sterk op de onze lijkt. Hiervoor gingen de onderzoekers 780.000 jaar terug in de tijd. Toen lag een nieuwe IJstijd ook op de loer en werd de aarde aan net zoveel zonnestraling blootgesteld als nu het geval is. De onderzoekers keken hoe de IJstijd zich toen ontwikkelde en hoe deze zich dus nu zou moeten ontwikkelen.

Volgend millennium
Hun conclusie is duidelijk. De IJstijd zou in het volgende millennium zijn intrede moeten doen. Maar, zo benadrukken de onderzoekers haastig, dat gebeurt waarschijnlijk niet.

De hoeveelheid straling die wij van de zon ontvangen fluctueert over een periode van tienduizenden jaren. Dat komt doordat de baan die de aarde rondom de zon volgt varieert. Die variaties dragen bij aan het ontstaan van de IJstijd. Dat is al honderden duizenden jaren het geval. Sommigen gingen er dan ook van uit dat de IJstijd het effect van broeikasgassen (opwarming van de aarde) wel ongedaan zou kunnen maken. Maar dit onderzoek wijst erop dat de invloed van broeikasgassen zo groot is dat een variatie in de hoeveelheid energie van de zon daar weinig aan af zal doen.

Bronmateriaal

"Ice age, interrupted" - Cam.ac.uk
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Ittiz (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd