Veel dode zadelrobpups door smeltend ijs

Nieuw onderzoek wijst erop dat jonge zadelrobben niet opgewassen zijn tegen het rap veranderende klimaat.

De wetenschappers baseren hun conclusies op een onderzoek in de Saint Lawrencebaai. Hier komen zadelrobben samen om hun jongen ter wereld te brengen. Probleem is alleen dat de zadelrobben daarvoor gebruikmaken van ijs: ze bevallen op zee-ijs. En dat neemt rap af.

Satelliet
Om de gevolgen daarvan in kaart te brengen, bestudeerden de onderzoekers eerst satellietbeelden van het gebied. De beelden betroffen de jaren 1992 tot 2010. Daarna werd gekeken of er een verband was tussen de beelden (waarop de ontwikkeling van het ijs goed te zien was) en het aantal meldingen van dode zadelrobpups. Ook werd er gekeken welke invloed de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO) op de situatie had. De NAO heeft grote invloed op winterweer en de vorming van ijs.

NAO
De onderzoekers troffen een sterk verband aan. In jaren met minder zee-ijs nam het aantal dode zadelrobpups sterk toe. Datzelfde gold voor jaren waarin de NAO zwakker was. De NAO bleek sterk te hebben bijgedragen aan de enorme achteruitgang die de zadelrob tussen 1950 en 1972 doormaakte. Maar de NAO was waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het herstel dat de zadelrob tussen 1973 en 2000 mocht doormaken.

Zonder ijs

Benieuwd hoe Antarctica er zonder ijs uit zou zien? Bekijk het hier!

Klimaatverandering
Dat lijkt goed nieuws: de zadelrob heeft zich in het verleden goed kunnen herstellen van de gevolgen van de NAO. Dan moet dat in de toekomst toch ook lukken? De wetenschappers vragen het zich af. De situatie waar de zadelrobben nu met te maken hebben, betreft namelijk niet alleen de NAO. “Onze modellen laten zien dat het zee-ijs in dit gebied in de periode van ons onderzoek elk decennium met zes procent afneemt,” vertelt onderzoeker David Johnston. En dat staat los van de NAO en heeft alles te maken met de opwarming. Wanneer de NAO dan voor een wat koudere winter zorgt waarin meer ijs kan ontstaan, redden weliswaar meer zadelrobben het. Maar: “De verliezen in slechte jaren zijn groter dan de winsten in goede jaren”.

Dramatisch
“De sterfte die we in het oosten van Canada zien is dramatisch,” benadrukt Johnston. “In jaren met weinig zee-ijs verdwijnen hele jaargangen: praktisch alle pups sterven.” En dat zet de onderzoekers aan het denken. Want hoeveel kan zo’n populatie nu werkelijk hebben? “De soort is goed in staat om met natuurlijke klimaatveranderingen op korte termijn om te gaan, maar ons onderzoek suggereert dat ze niet zo goed in staat zijn om met de effecten van veranderingen op korte termijn en de klimaatverandering op lange termijn en menselijke invloeden zoals de jacht en bijvangst om te gaan.”

Het lijkt erop dat sommige zadelrobben eieren voor hun geld kiezen. Ze hebben een nieuwe plaats opgezocht om hun jongen ter wereld te brengen. Maar duizenden zadelrobben hebben die tegenwoordigheid van geest niet en blijven naar de Saint Lawrencebaai komen. En daar gaan elk jaar vele pups verloren. En het kan jaren duren voordat de soort dat verlies weer te boven komt, zo concluderen de onderzoekers in het blad PLoS ONE.

Bronmateriaal

"Harp Seals on Thin Ice After 32 Years of Warming" - Duke.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jinho Jung (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd