Herinneringen wissen en weer herstellen: het kan!

  rat

  Onderzoekers van de universiteit van Californië (San Diego) zijn erin geslaagd om herinneringen in het brein van ratten te wissen en vervolgens weer te herstellen. Het onderzoek biedt mogelijk hoop voor mensen met Alzheimer.

  De onderzoekers verzamelden een aantal ratten. Het brein van de ratten was genetisch gemanipuleerd. Door de manipulatie was een groep zenuwen in het brein van de ratten nu gevoelig voor licht. De onderzoekers stimuleerden deze groep zenuwen. Tegelijkertijd gaven ze de ratten een elektrisch schokje. De ratten gingen de zenuwstimulatie al snel associëren met pijn. Zodra de zenuwen gestimuleerd werden, vertoonden de ratten angst. Uit een analyse van de zenuwen blijkt dat er in de gestimuleerde zenuwen een chemische verandering optrad die erop wees dat de verbindingen tussen de zenuwcellen (ook wel synapsen genoemd) versterkt waren.

  Verzwakken
  Vervolgens lieten de onderzoekers zien dat ze de verbindingen tussen zenuwcellen konden verzwakken. Ze stimuleerden dezelfde zenuwcellen met behulp van optische prikkels met een lage frequentie. Die prikkels zorgden ervoor dat de herinnering verdween. Daarna stimuleerden de onderzoekers de zenuwen zoals ze dat tijdens het eerste deel van het experiment ook gedaan hadden. Toen had het de ratten angstig gemaakt, omdat ze die stimulatie associeerden met een elektrisch schokje. Maar nu leken ze dat vergeten: ze werden niet langer angstig als de onderzoekers de zenuwen stimuleerden.

  “We kunnen een herinnering vormen, die herinnering wissen en weer activeren”

  Versterken
  Daarna toonden de onderzoekers aan dat ze de herinnering niet alleen konden wissen, maar ook weer konden activeren. Ze stimuleerden dezelfde zenuwen met optische pulsen met een hoge frequentie. Die pulsen versterkten de verbindingen tussen zenuwcellen weer. Wanneer de ratten nu aan de oorspronkelijke zenuwstimulatie werden blootgesteld, reageerden ze angstig. Zelfs als ze in de tussentijd geen elektrisch schokje hadden gekregen. De herinnering die de ratten aan het begin van het experiment hadden aangemaakt, was weer in ere hersteld.

  “We kunnen een herinnering vormen, die herinnering wissen en weer activeren door een prikkel af te geven die de verbindingen tussen zenuwcellen selectief versterkt of verzwakt,” vertelt onderzoeker Roberto Malinow. Maar wat hebben wij mensen daaraan? Malinow wijst erop dat de verbindingen tussen de zenuwcellen van ratten verzwakten door toedoen van stimulatie met een lage frequentie. Op vergelijkbare wijze verzwakken amyloïde peptiden die zich in het brein van mensen met Alzheimer opstapelen, de verbindingen tussen hun zenuwcellen. “Aangezien ons onderzoek aantoont dat we het proces dat de synapsen verzwakt, kunnen omdraaien, kunnen we wellicht een deel van de effecten van de beta-amyloïden in het brein van Alzheimerpatiënten tegengaan.”

  Bronmateriaal

  "How to erase a memory –- and restore it: Researchers reactivate memories in rats" - University of California, San Diego Health Sciences (via Sciencedaily.com)
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Janet Stephens (via Wikimedia Commons).

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd