Wetenschapper zoekt uit waar Bigfoot het vaakst opduikt en dat leidt tot een ontnuchterende conclusie

De gebieden waar de vermeende Bigfoot het vaakst wordt gespot, blijken prachtig te overlappen met de gebieden waar zwarte beren veel voorkomen. En dat kan toch bijna geen toeval zijn…

De VS en Canada bedekken bijna 20 miljoen vierkante kilometer land: van bosgebieden en prairies tot kustgebieden. Met het oog op die enorme omvang en diversiteit aan landschappen lijkt het onaannemelijk dat alle zoogdiersoorten die in de VS en Canada leven, reeds beschreven zijn. “Talloze insecten en mogelijk ook kleine zoogdieren wachten nog op ontdekking,” stelt onderzoeker Floe Foxon. Maar volgens sommigen wandelt er in de VS en Canada ook een nog onbeschreven, groot, harig en mensachtig zoogdier rond dat in de volksmond als Bigfoot wordt aangeduid. Wetenschappers willen daar eigenlijk niet aan; ze achten het onwaarschijnlijk dat een organisme van deze omvang al die tijd aan de aandacht van zoölogen heeft weten te ontsnappen. En toch zijn er duizenden ooggetuigen die beweren Bigfoot ergens in Noord-Amerika te hebben gespot.

Beren
Hoe is dat mogelijk? Veel onderzoekers vermoeden dat deze ooggetuigen een beer voor Bigfoot hebben aangezien. En nieuw onderzoek – verschenen in het blad Journal of Zoology – suggereert voorzichtig dat deze onderzoekers het wel eens bij het juiste eind kunnen hebben. Uit de studie blijkt namelijk dat de gebieden waarin Bigfoot wordt gezien, ook de gebieden zijn waarin de Amerikaanse zwarte beer woonachtig is.

Het onderzoek
Onderzoeker Floe Floxon trekt die conclusie nadat ze naging hoeveel zwarte beren er in 2006 in Noord-Amerikaanse staten en provincies voorkwamen. Vervolgens pakte ze er waarnemingen van Bigfoot, stammend uit datzelfde jaar bij en keek ze waar mensen de vermeende harige hominide hadden gespot. Daarbij hield ze ook rekening met het aantal mensen dat in die staten en provincies woonde en het oppervlak dat bossen in die staten en provincies besloegen. Die laatste twee factoren – bosoppervlak en inwoneraantal – zijn belangrijk, zo legt Floxon uit. “Neem bijvoorbeeld Florida.” In deze staat zijn relatief weinig beren te vinden, maar wel heel veel Bigfoots gespot. Dat lijkt in strijd met de hypothese dat er een verband is tussen waarnemingen van Bigfoot en de omvang van de zwarte beren-populatie. “Maar het kan zijn dat de combinatie van minder beren en minder bos, maar meer mensen, het grote aantal waarnemingen (van Bigfoot, red.) verklaart,” aldus Floxon. “De enige manier om een mogelijk verband tussen waarnemingen van Bigfoot en zwarte beren-populaties te verkennen, is dan ook door rekening te houden met het aantal beren, aantal mensen en bosoppervlak in een gebied.”

Verband
En rekening houdend met al die factoren blijkt er inderdaad een opvallend verband te zijn Bigfoot en zwarte beren. Zo wordt Bigfoot vaker waargenomen in een gebied, naarmate er in dat gebied meer zwarte beren wonen. Heel concreet blijkt het gemiddeld zo te zijn dat het aantal waarnemingen van Bigfoot voor elke 1000 beren extra in een gebied, met 4 procent toeneemt. “Dus als zwarte beren-populaties groter zijn, mag je verwachten dat ook het aantal waarnemingen van Bigfoot groter is,” aldus Floxon. En afgaand op de cijfers was er in 2006 naar schatting voor elke 5000 zwarte beren in Noord-Amerika één waarneming van Bigfoot.

En daarmee is er toch wel een sterke correlatie tussen het aantal zwarte beren in een gebied en het aantal keren dat Bigfoot in zo’n gebied gespot wordt, zo moet Floxon concluderen. Het idee dat mensen die Bigfoot gespot denken te hebben in werkelijkheid een zwarte beer hebben gezien, wordt verder onderschreven door het feit dat de uiterlijke kenmerken van een beer vrij nauwkeurig overeenkomen met die van de vermeende Bigfoot. Zo hebben Bigfoot en de beer ongeveer dezelfde omvang, dezelfde kleur en vacht. Ook verplaatsen en gedragen beren en de vermeende Bigfoot zich – opnieuw afgaand op ooggetuigenverslagen – op ongeveer dezelfde manier, zo merkt Floxon op.

Slag om de arm
Al met al zijn het sterke aanwijzingen dat Bigfoot niet bestaat en in werkelijkheid gewoon een zwarte beer is. Maar dat staat nog niet helemaal vast, zo benadrukt Floxon. “Hoewel de huidige studie het bestaan van Bigfoot niet uit kan sluiten, onderschrijft deze wel de alternatieve zwarte beer-hypothese.”

Mocht Bigfoot inderdaad een zwarte beer zijn, kunnen wetenschappers daar mogelijk hun voordeel mee doen. Zo zouden waarnemingen van Bigfoot bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om een beter beeld te krijgen van berenpopulaties en zo bij kunnen dragen aan het beschermen daarvan, aldus Floxon. Meer onderzoek naar de ware aard van Bigfoot is daarvoor echter vanzelfsprekend noodzakelijk.

Bronmateriaal

"Bigfoot: If it's there, could it be a bear?" - Journal of Zoology
Afbeelding bovenaan dit artikel: KatieDobies from Getty Images Signature (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd