Vrouwen nemen betere (zakelijke) beslissingen dan mannen

manager

Moet er een lastige zakelijke beslissing worden genomen? Laat het over aan een vrouw. Nieuw onderzoek wijst uit dat zij veel betere beslissingen nemen dan mannen. Weer een reden om meer dames in het managementteam op te nemen!

“We weten al een tijdje dat bedrijven die meer vrouwen in het bestuur hebben, betere resultaten hebben,” vertelt onderzoeker Chris Bart. “Onze resultaten laten zien dat vrouwen in het bestuur opnemen niet alleen een goede beslissing, maar ook een slimme beslissing is. Bedrijven met weinig vrouwelijke bestuursleden doen hun investeerders wellicht tekort.”

Proefpersonen
De onderzoekers bestudeerden meer dan 600 mensen die deel uitmaakten van de raad van bestuur van verschillende bedrijven. Zo’n 75 procent van deze raadsleden was van het mannelijk geslacht.

Vrouwen in het bestuur

Uit diverse eerdere onderzoeken is al gebleken dat een vrouw in de raad van bestuur een goed idee is. Zo bleek in 2009 dat één vrouw in het bestuur de kans op faillissement al met 20 procent verkleint. Ook blijken vrouwen in het bestuur ervoor te zorgen dat andere raadsleden zich wat beschaafder opstellen, gevoeliger worden voor de perspectieven van anderen en dat er minder politieke spelletjes worden gespeeld.

Onderzoeksresultaten
Er bleken grote verschillen te zijn als het gaat om de manier waarop mannen en vrouwen beslissingen namen. De mannen lieten zich tijdens besluiten vooral leiden door regels, richtlijnen en tradities in de zakenwereld. Vrouwen durfden dat alles los te laten. Bovendien houden vrouwen wanneer ze keuzes maken rekening met de belangen van verschillende mensen en komen zo tot een eerlijker en moreler besluit. Ook betrekken ze anderen bij het nemen van een beslissing. Deze aanpak resulteert in een bedrijf dat beter presteert. “Vrouwen lijken onderzoekender te zijn en meer mogelijke oplossingen te zien,” vertelt onderzoeker Gregory McQueen. “Op het niveau van de raad van bestuur, waar bestuursleden in het belang van het bedrijf moeten beslissen, maar tegelijkertijd rekening moeten houden met het gezichtspunt van verschillende aandeelhouders, maakt deze kwaliteit ze (de vrouwen, red.) tot effectievere bestuursleden.”

Juist in deze tijd waarin veel raden van bestuur voor lastige beslissingen staan, lijkt het raadzaam om vrouwen een plek aan de tafel te geven, zo stellen de onderzoekers in het blad The International Journal of Business Governance and Ethics. Op dit moment is er aan de tafel van veel besturen weinig ruimte voor vrouwen: slechts negen procent van alle bedrijven wereldwijd heeft dames in de raad van bestuur zitten. En dat percentage lijkt maar niet te veranderen. Wellicht dat deze studie daar iets aan kan doen.

Bronmateriaal

"Women make better decisions than men" - McMaster.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Victor1558 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd