Vrouwen domineren de geschiedenis van de mens

  vrouw

  Door de historie van de mens heen is de populatie vrouwen altijd groter geweest dan de populatie mannen. Die conclusie trekken onderzoekers op basis van genetische informatie afkomstig van moderne mensen wereldwijd.

  De onderzoekers verzamelden genetische informatie van 623 mannen, afkomstig uit 51 populaties wereldwijd. De onderzoekers bestudeerden het door paternale overerving verkregen Y-chromosoom (NRY). Dit zijn genen op het deel van het Y-chromosoom dat van vader op zoon, maar niet van vader op dochter wordt doorgegeven. Vervolgens vergeleken de onderzoekers dit NRY met het mitochondriaal DNA (mtDNA) van deze 623 mannen.

  Groter
  Uit de analyse blijkt dat de vrouwelijke populaties al voor de migratie uit Afrika groter waren dan de mannelijke populaties. En dat bleef zo tijdens vrijwel alle daaropvolgende migraties.

  Verklaring
  Volgens de onderzoekers is dat goed te verklaren. Eén van de belangrijke drijvende krachten achter de grotere vrouwelijke populatie zou polygynie (één man die er meerdere sekspartners op nahoudt) zijn. Ook het feit dat vrouwen sterker geneigd zijn om te verhuizen en bij hun man te gaan wonen, zou kunnen verklaren waarom vrouwen een grotere genetische bijdrage hebben geleverd aan de wereldwijde populatie.

  Het is niet voor het eerst dat onderzoekers het NRY en mtDNA bestuderen om meer duidelijkheid te krijgen over onze genetische geschiedenis. Wat het onderzoek vernieuwend maakt, is de techniek die de wetenschappers gebruikten om het NRY en mtDNA te bestuderen en vergelijken. Deze nieuwe techniek is minder aan vooringenomenheid onderhevig dan eerdere methodes. Ook maakt de nieuwe techniek het mogelijk om een beeld te krijgen van ontwikkelingen in regio’s. Zo wijst genetisch materiaal afkomstig van Amerikanen er bijvoorbeeld op dat er onder de oorspronkelijke kolonisten minder mannen dan vrouwen te vinden waren.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd