Voor het eerst DNA van menselijke embryo’s aangepast

Voor het eerst hebben onderzoekers het genetisch materiaal van menselijke embryo’s aangepast. De resultaten vallen tegen en wereldwijd is er kritiek: is het ethisch verantwoord om aan menselijke embryo’s te knutselen?

De Chinese onderzoekers verzamelden 86 menselijke embryo’s. De embryo’s waren afkomstig van vruchtbaarheidsklinieken en geen van de embryo’s was levensvatbaar. De onderzoekers probeerden het gen dat verantwoordelijk is voor een mogelijk dodelijke afwijking in het bloed aan te passen. Ze deden dat met behulp van gene-editing: hierbij wordt DNA toegevoegd, vervangen of verwijderd.

De resultaten
Van de 86 behandelde embryo’s overleefden er 71. Van 54 embryo’s werd het genetische materiaal bestudeerd. Slechts 28 embryo’s bleken zich succesvol te delen en slechts een fractie daarvan bevatte het vervangen genetische materiaal. Verder werden in deze embryo’s een aantal mutaties aangetroffen in een heel ander deel van het genoom die waarschijnlijk het resultaat waren van het knutselen aan het DNA.

Nog niet klaar
Het onderzoek laat zien dat deze methode nog niet klaar is om gebruikt te worden. “Het paper van de Chinese onderzoeksgroep is het eerste paper dat zich afvraagt of de methode werkt en het antwoord is tweeledig: ja, maar nog niet goed genoeg,” stelt onderzoeker Robin Lovell Badge (hij was niet bij het onderzoek betrokken). Meer onderzoek is hard nodig om te kijken of het mogelijk is om de techniek te verbeteren. Ook zullen onderzoekers de techniek beter onder controle moeten zien te krijgen. Het is natuurlijk niet wenselijk dat knutselen aan een stukje DNA op (nog) onverklaarbare wijze resulteert in mutaties in een heel ander deel van het DNA. “Wat de onderzoekers hebben laten zien, is dat het technisch mogelijk is, maar niet dat het praktisch haalbaar of veilig is,” stelt onderzoeker Peter Illingworth, eveneens niet bij het onderzoek betrokken.

Toch gaat de discussie omtrent dit onderzoek niet eens echt over de behaalde resultaten, maar eerder over de ethische kant van het verhaal. Meer onderzoek zal namelijk betekenen dat er met nog meer menselijke embryo’s geëxperimenteerd zal moeten worden. En zodra die experimenten in het laboratorium aardig verlopen, zal er ook gekeken moeten worden of die genetisch aangepaste embryo’s uit kunnen groeien tot een voldragen baby. Moeten we zover willen gaan? En zoja, in hoeverre mag een embryo dan aangepast worden? Kunnen ouders straks hun baby ‘ontwerpen’: het genetische materiaal van hun ongeboren kind zo aanpassen dat een ‘kind naar wens’ ontstaat?

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd