Tiener eet meer en speelt vaker vals na het spelen van gewelddadige spelletjes

videogame

Gewelddadige videospelletjes zorgen er niet alleen voor dat tieners agressiever worden. Nieuw onderzoek toont ook aan dat videospelletjes ertoe leiden dat ze meer valsspelen en meer gaan eten.

Onderzoekers verzamelden 172 scholieren die tussen de dertien en negentien jaar oud waren. Een deel van de groep speelde een gewelddadig spel (bijvoorbeeld Grand Theft Auto III) en de rest speelde een spel dat niet gewelddadig was (bijvoorbeeld Pinball 3D). Tijdens het experiment stond naast de computer een schaal met daarin 100 gram M&M’s. De tieners kregen te horen dat ze er zoveel van mochten eten als ze wilden, maar dat in korte tijd veel snoep eten ongezond was.

Eten
De tieners die een gewelddadig spel speelden, aten gemiddeld meer dan drie keer meer snoep dan de andere tieners. “Ze vertoonden simpelweg minder remming tijdens het eten,” vertelt onderzoeker Brad Bushman.

Jongens en meisjes

Dit onderzoek toonde verder aan dat zowel het gedrag van jongens als meisjes door gewelddadige spelletjes in negatieve zin verandert. “Eén van de grootste risicofactoren voor asociaal gedrag is een man zijn. Maar ook meisjes waren wanneer ze Grand Theft Auto speelden sterker geneigd om meer chocolade te eten, vals te spelen en agressief gedrag te vertonen. Niet in de mate waarin jongens daartoe geneigd waren, maar hun gedrag veranderde wel.”

Valsspelen
Na het eerste experiment namen de tieners deel aan een testje waarin ze tien vraagstukken moesten oplossen. Elk correct antwoord leverde een lot op waarmee prijzen gewonnen konden worden. Na afloop kregen de tieners te horen hoeveel vragen ze goed hadden en vervolgens mochten ze zelf – zonder dat iemand toekeek – het juiste aantal loten uit een envelop halen. Dat bood gelegenheid tot valsspelen: tieners konden meer loten pakken dan waar ze recht op hadden. En dat deden met name de tieners die een gewelddadig spel gespeeld hadden, veelvuldig. Zij speelden maar liefst meer dan acht keer vaker vals dan de tieners die geen gewelddadig spel hadden gespeeld.

Agressie
Tevens gingen de onderzoekers na hoe agressief de proefpersonen na het spelen van een al dan niet gewelddadig spel waren. Ze boden de proefpersonen daarvoor de kans om tijdens een spel hun tegenstander een akelig geluid te laten horen. De proefpersonen die daarvoor een gewelddadig spelletje hadden gespeeld, lieten hun tegenstander langere en hardere geluiden horen en getuigden zo meer agressie in hun lijf te hebben. Dat onderschrijft eerdere onderzoeken die steeds weer aantoonden dat het spelen van gewelddadige spellen agressiever maakt.

Het onderzoek suggereert dat gewelddadige spelletjes kinderen niet alleen agressiever maken, maar ook ongeremder, waardoor ze bijvoorbeeld meer gaan eten of sterker geneigd zijn om vals te spelen. Maar is elk kind even vatbaar voor die effecten van gewelddadige spelletjes? De onderzoekers namen de proef op de som. Ze legden de tieners een vragenlijst voor om te meten hoe het met de moraal van de tieners zat. Op de lijst stonden vragen als: “In vergelijking met illegale dingen die mensen doen, is enkele dingen uit een winkel meenemen zonder er voor te betalen niet zo heel erg”. Uit het onderzoekje bleek dat tieners die er niet zo’n hoge morele standaard op nahielden en gewelddadige videospelletjes speelden, sterker geneigd waren om vals te spelen, meer te eten en agressief te reageren dan tieners die hoge morele standaarden hadden en gewelddadige spelletjes speelden. Onder de tieners die geen gewelddadige spelletjes speelden, traden die verschillen niet op. “Maar heel weinig tieners werden helemaal niet aangetast door de gewelddadige videospelletjes,” benadrukt Bushman. “Maar dit onderzoek helpt ons wel om de vraag ‘Wie heeft de grootste kans om aangetast te worden?’ te beantwoorden.”

Bronmateriaal

"Teens ‘Eat More, Cheat More’ After Playing Violent Video Games" - OSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door rkb* (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd