Schoon water: een onzekere factor voor miljarden

Zo’n 80% van de wereldbevolking leeft in gebieden waar water een onzekere factor is. Dat blijkt uit onderzoek. De wetenschappers brachten alle bedreigingen – zoals vervuiling – in beeld en beoordeelden hoe groot de dreiging per gebied is. De grootste dreiging betreft 3,4 miljard mensen. Een aantal dat in de toekomst nog verder op kan lopen.

Op dit moment hebben de landen in het westen weinig met waterschaarste te maken. Ze bouwen dammen en reservoirs en verzekeren zich zo van water. Maar dat werkt misschien wel voor mensen, maar niet voor de natuur, zo waarschuwen de onderzoekers. Ze adviseren ontwikkelingslanden dan ook om dit voorbeeld niet te volgen. Overheden zouden moeten investeren in goed watermanagement waarin de natuur ook een rol speelt.

Impact
“Wat wij hebben gedaan, is kijken naar de feiten,” vertelt onderzoeker Charles Vorosmarty. “Wat wordt er gedaan om het water veilig te stellen, welke infrastructuur wordt gebruikt en welke invloed heeft dat op de natuur.” De impact die ‘oplossingen’ zoals kanalen, dammen en aquaducten hebben, is groot.

Te duur
Wanneer we hier in Nederland afhankelijk zouden zijn van natuurlijk water, zouden we het kunnen schudden (kijk hier maar). Enkel door het water te managen, komen we aan onze trekken (zoals hier te zien is). “Het probleem is dat een groot deel van de wereldbevolking deze investeringen niet kan betalen,” vertelt onderzoeker Peter McIntyre. “In feite hebben minder dan een miljard mensen baat bij de investeringen.”

Problemen
“Maar zelfs in rijke delen van de wereld is dit geen verstandige aanpak. We kunnen steeds meer dammen gaan bouwen en het water verder en verder op gaan zoeken, maar dat is niet kosteneffectief.” Door zo te rommelen met de waterbalans ontstaan in de natuur zelfs grote problemen. Dieren en planten komen er niet meer aan water en verdwijnen, zo concluderen de onderzoekers.

De wetenschappers zijn pessimistisch. De cijfers die ons nu een beeld geven van de watervoorraad zijn zo’n vijf tot tien jaar oud. En de ontwikkelingen gaan door en zo ook het onverstandig watermanagement. “We zouden kunnen zeggen dat mensen zich nu eigenlijk nog meer zorgen moeten maken, zeker als je de verandering van het klimaat en de groei van de bevolking meerekent.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd