Russen zijn waarschijnlijk veel gelukkiger dan wij denken

Nieuw onderzoek toont aan dat ze hun geluk – in ieder geval voor vreemden – heel goed weten te verbergen.

Tot die conclusie komen onderzoekers in het blad Journal of Cross-Cultural Psychology. De wetenschappers ondervroegen 1500 Russische studenten uit Moskou, Tomsk, Omsk, Biejsk en Petropavlovsk. Ook werden 500 studenten aan de universiteit van Missouri ondervraagd.

Stellingen
De studenten kregen verschillende stellingen voorgeschoteld die gingen over hoe open ze waren over hun geluk – of het gebrek daaraan – in verschillende sociale situaties. Voorbeelden van stellingen waren: ‘Wanneer ik gelukkig ben, probeer ik dat niet aan mijn vrienden te laten zien’ of ‘Wanneer ik ongelukkig ben, probeer ik dat niet aan vreemden te laten zien’ of Wanneer ik gelukkig ben, probeer ik dat niet aan mensen in dienst van de overheid te laten zien’. De studenten moesten aangeven in hoeverre ze het met de stellingen eens waren.

Een somber gezicht misleidt
Het onderzoek suggereert dat Russen waarschijnlijk veel gelukkiger zijn dan wij – afgaand op hoe ze eruit zien en hoe ze zich gedragen – denken. Want Russen laten aan vreemden liever niet zien dat ze gelukkig zijn. “Kijkend naar onze sombere gezichten zou men kunnen aannemen dat veel Russen ongelukkig zijn, maar de echte reden kan wel eens zijn dat we geneigd zijn om ons geluk alleen te laten zien aan familie en vrienden en alleen wanneer we ons echt heel gelukkig voelen,” legt de Russische onderzoeker Evgeny Osin uit. “Deze eigenschap maakt dat we lijken op individuen in collectivistische Oost-Aziatische culturen, zoals Japan en China, waar het verbergen van bepaalde emoties om de harmonie in de groep te bewaren als een culturele norm wordt gezien.”

Het onderzoek wijst verder uit dat Amerikanen die geneigd zijn om hun geluk niet te laten zien doorgaans meer negatieve emoties ervaren en minder tevreden zijn met hun leven. Onder Russen – die het verhullen van geluk dus heel gewoon vinden – bleek dat verband niet te vinden. Het komt er dus op neer dat Amerikanen alleen geneigd zijn om hun positieve emoties voor zichzelf te houden als er iets mis is, terwijl de Russen het heel normaal vinden om hun positieve emoties niet te uiten, ongeacht hoe ze zich voelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd