Ritalin maakt leren gemakkelijker

Jaarlijks krijgen miljoenen kinderen ritalin voorgeschreven. Het medicijn zorgt ervoor dat ze zich beter kunnen concentreren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu dat het medicijn een fijne bijwerking heeft: het verhoogt de snelheid waarmee kinderen leren.

Uit tests op dieren blijkt dat ritalin de activiteit van de neurotransmitter dopamine vergroot. Neurotransmitters zorgen ervoor dat neuronen met elkaar kunnen communiceren. Ritalin moedigt twee neurotransmitters aan. De ene zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren. De andere helpt bij het leren. Daarnaast bevestigen de onderzoekers dat ritalin deze effecten weet te bewerkstelligen doordat het de plasticiteit van het brein vergroot: er komen meer verbindingen in de hersenen bij.

“Nu we weten dat ritalin het gedrag door middel van twee specifieke types van neurotransmitters verbetert, kan deze vondst ons helpen om gerichtere medicijnen met minder bijwerkingen te ontwikkelen,” vertelt onderzoeker Antonello Bonci.

In het onderzoek werd het effect van ritalin op ratten bestudeerd. De ratten leerden dat ze wanneer ze een lichtflits zagen en geluid hoorden suikerwater kregen. Een deel van de dieren kreeg ritalin, een ander deel niet. De ratten die de medicijnen kregen, leerden aanzienlijk sneller.

De onderzoekers achterhaalden vervolgens welk deel van de hersenen gestimuleerd werd. Ze blokkeerden dopamine D1 in ritalin en de ratten leerden niet sneller. Vervolgens blokkeerden ze dopamine D2 en de ratten waren minder geconcentreerd. De ratten die ritalin hadden gekregen, bleken ook nog eens meer verbindingen in de hersenen te ontwikkelen.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd