Respect of een zak geld? Respect maakt gelukkiger!

Hoe gelukkig mensen zich voelen, hangt meer samen met het respect en de bewondering die anderen voor ze hebben van met een goed gevulde bankrekening. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

“Er is overtuigend bewijs dat een hogere sociaal-economische status – een hoger inkomen, een hogere opleiding – mensen niet veel gelukkiger maakt,” legt onderzoeker Cameron Anderson uit. “Toch suggereren heel veel theorieën dat een hogere status ons gelukkiger zou moeten maken.” Hoe kan dat? De onderzoekers bedachten dat het misschien iets te maken had met respect. Mensen met een hogere status worden over het algemeen ook meer gerespecteerd en hebben meer invloed. En dat zou ze gelukkiger maken.

Experiment
Om die hypothese te testen, zetten de onderzoekers een aantal experimenten op. Zo verzamelden ze bijvoorbeeld 80 studenten die deel uitmaakten van twaalf verschillende groepen op de campus. De onderzoekers voerden een sociografische analyse uit. Hierbij wordt gekeken naar de onderlinge relaties binnen een groep en de positie die iemand in die groep inneemt (is hij een leider of niet). Ook beantwoordden de studenten vragen over hun inkomen en sociale welzijn. Zo ontdekten de onderzoekers dat sociometrische status (de status in een groep) het geluksgevoel beter kon voorspellen dan de sociaal-economische status (afhankelijk van inkomen en opleiding).

Nog een experiment
In een ander experiment bestudeerden de onderzoekers studenten die aan het afstuderen waren. De onderzoekers stelden de studenten voor en na hun afstuderen vragen. Hieruit blijkt ook dat veranderingen in de sociometrische status leiden tot veranderingen in het sociale welzijn. En ook na het afstuderen bleek de sociometrische status beter dan de sociaal-economische status het geluksgevoel te kunnen voorspellen. Dat meldt het blad Psychological Science.

Grote vraag is natuurlijk waarom respect zo belangrijk is voor ons geluksgevoel. Veel geld is toch ook fijn? Anderson heeft wel een vermoeden. “Eén van de redenen waarom geld niet gelukkig maakt, is het feit dat mensen zich snel aanpassen aan het nieuwe niveau van inkomen of welvaart.” Als voorbeeld noemt Anderson mensen die de loterij winnen. Zij zijn in eerste instantie heel gelukkig, maar al snel zijn ze weer net zo gelukkig als voor de trekking. Aan respect wennen we niet zo snel. “Het is mogelijk dat gerespecteerd worden en invloed hebben en op sociaal gebied meetellen, niet zo snel ‘gewoon’ wordt.”

Bronmateriaal

"Respect Matters More Than Money for Happiness in Life" - Psychologicalscience.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door 401K 2012 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd