Piramidestad: oplossing voor onzeker later

Wat gebeurt er in 2050 als de olie onbetaalbaar en de aarde overvol is? Aad Breed voorziet problemen en ontwierp de piramidestad.

De manier waarop de mens steden heeft gebouwd, is niet handig, vindt architect Aad Breed. Het bouwen van woonsteden ver van de werkplek heeft ervoor gezorgd dat een leven zonder auto onmogelijk is, zo schrijft hij op zijn website. De afhankelijkheid van een auto zorgt voor veel milieuproblemen, zoals vervuiling, stank, verkeersongevallen en lawaai, een steeds groter beslag op natuur en landbouwgrond, maar ook klimaatverandering en een mogelijke zeespiegelstijging. Breed is niet gerust op een goede toekomst: “Wat als de olie onbetaalbaar wordt? Veel mensen kunnen dan niet meer naar hun werk, de landbouwproductie neemt af en het wordt een stuk moeilijker om met vliegtuigen de landbouwproducten uit verre landen naar Nederland te krijgen,” vertelt hij aan Scientias.nl. De ongeruste Breed heeft daarom een stad ontworpen die alle problemen van de toekomst moet oplossen: de piramidestad.

Perspectief van de piramidestad. Bron: www.piramidestad.nl

Hoe ziet een piramidestad er uit?
Een piramidestad ziet er uit als… jawel, een piramide. Iedereen in zo’n stad woont in gemiddeld tien woonlagen rond pleinen van 80 bij 80 meter (vergelijkbaar met de grootte van een voetbalveld). Rondom deze pleinen bevinden zich woningen, winkels, scholen, kantoren, bedrijven, theaters, bioscopen, en andere stadsfuncties die de inwoners nodig hebben om een modern leven te leiden. “Deze opzet garandeert weer een vitale, bruisende, levendige stad,” zegt Breed. Een piramidestad kan zo’n 100.000 mensen huisvesten in 30.000 woningen van gemiddeld 100 vierkante meter groot. “Mensen willen graag ruim en zongericht wonen en dat zal zeker kunnen in de piramidestad. De woningen zijn net zo groot als een gemiddeld huis van nu, waarbij de bewoners van de piramidestad zelf de indeling, grootte, vormgeving en kleuren van hun woning mogen bepalen,” voegt Breed toe. De stad heeft een totale oppervlakte van 1 km2, terwijl een gemeente met 100.000 inwoners nu gemiddeld 30 vierkante kilometer in beslag neemt. Piramidesteden benaderen daarmee de dichtheid van de oude historische binnensteden. “Voor een stad als Amsterdam is niet meer dan 7 km2 nodig, de overige 200 km2 kan natuur en landbouwgrond zijn. Voor de huidige 3 miljard stadsbewoners zou een oppervlak van 30.000 km2 voldoende zijn (driekwart van Nederland). Met de naoorlogse wijze van stedenbouw is hiervoor minimaal een oppervlak nodig zo groot als Europa (zonder Rusland). In 2050 zouden we met de naoorlogse stedenbouw met nog eens 2 miljard extra mensen veel te weinig landbouwgrond overhouden om iedereen te voeden.” Met de piramidestad hebben we dat probleem niet, zo beweert Breed. En al die piramides hoeven er heus niet hetzelfde uit te zien. “In plaats van gemiddeld 10 lagen rond een plein, kan ook in 1 à 2 lagen gebouwd worden. Zo kan er bijvoorbeeld een piramidedorp gebouwd worden, waar zich 10.000 à 20.000 mensen op 1 km2 kunnen huisvesten. Ook alles tussen de 1 en 10 woonlagen is mogelijk”.

Perspectief van de piramidestad. Bron: www.piramidestad.nl

Gezelligheid
Breed vindt de huidige naoorlogse woongebieden saai, onbehaaglijk, grootschalig, doods. “Ze leven niet.” Hij neemt als voorbeeld de stad Almere: “Mensen gaan liever gezellig een dagje naar Amsterdam dan naar Almere. Nieuwbouw staat eigenlijk voor ongezellig.” Piramidesteden zijn volgens hem wel gezellig: “Het is heel gevarieerd. De pleinen zijn intiem en hebben overal winkeltjes, terrassen, restaurants, cafés, scholen, bedrijfjes, enzovoort. De bebouwing op de pleinen in de stad is kleinschalig en vergelijkbaar met die van Brugge, Rome, Warschau, Salamanca, Venetië en Amsterdam. En op de hoger gelegen pleinen is er een prachtig uitzicht te bewonderen.” De architectuur van de pleinen kan door de bewoners zelf worden bepaald. Ieder plein krijgt zijn eigen architect, die in overleg met de bewoners van dat plein, de vormgeving bepaalt. “De stad kan een moderne of postmoderne uitstraling krijgen. Het is zo ook mogelijk een Islamitische, een Hollandse of bijvoorbeeld een Chinese stad te bouwen”. Alle pleinen zijn over de volle breedte horizontaal met elkaar verbonden, zodat lopend of fietsend alle hoeken van de stad op maximaal 1000 meter gemakkelijk te bereiken zijn. Verticaal kan dat via liften en trappen. Dit zijn tevens ook de enige manieren om uzelf te verplaatsen binnen de stad. “Alle auto’s staan onder de grond in een parkeergarage. Omdat alles aanwezig is binnen de stad (wonen, winkelen, werken en ontspanning) heeft u de auto alleen maar nodig voor lange afstanden buiten de stad, voor vakantie of familiebezoek.” Dit heeft een hoop voordelen volgens Breed: “Op de plek waar u woont is geen verkeerslawaai meer, geen stank van auto’s, geen luchtvervuiling, geen CO2-uitstoot en er komen geen verkeersongevallen voor. Kinderen en volwassenen kunnen veilig over straat.”

Links: het plein in een piramidedorp van 1 tot 2 lagen. Rechts: het plein in een piramidestad van 10 lagen. Bron: www.piramidestad.nl

Economie
Alle bedrijven, kantoren en fabriekjes bevinden zich met goede lichttoetreding onder de stad. Aparte industrieterreinen buiten de stad zijn verboden, behalve voor bedrijven die ernstige schade kunnen aanrichten, zoals zware en petrochemische industrie. Iemand die binnen de piramidestad bijvoorbeeld een bedrijf, winkel, hotel of kantoor wil beginnen, huurt of koopt de lege reeds bestaande ruimte van de gemeente die hij alleen maar hoeft in te richten. “Hij kan vrijwel direct binnen de stad zijn bedrijf beginnen (en verlaten) zonder eerst een nieuw risicovol bedrijfspand op een industrieterrein te moeten bouwen met alle kosten, energie en jarenlange voorbereiding van dien,” voegt Breed toe. In de kelders is plaats voor vuilverbranding, huisvuil, vuilwateropslag met zuivering, voorraden van voedsel en water, aardwarmte, vriescellen en een waterbassin voor de sprinklerinstallatie. Ook kan de stad worden voorzien van landbouwgrond.

Het geothermie systeem zorgt voor duurzame energie. Bron: www.piramidestad.nl
Duurzaamheid
“Een piramidestad is een uiterst duurzame stad” vertelt Breed. “Doordat het woon-werkverkeer vrijwel geheel verdwijnt, zijn er geen files meer, vermindert de CO2-uitstoot aanzienlijk, waardoor fossiele brandstoffen worden bespaard.” Ook voor alle benodigde elektriciteit en verwarming en koeling worden geen fossiele brandstoffen gebruikt, want deze komt uit diepe aardwarmte en zonnecellen. De inwoners zullen ook genoeg natuur om zich heen hebben. Op maximaal 500 meter van elke woning moet zich één vierkante kilometer natuur, landbouwgrond of sportvelden langs iedere zijde van de piramide bevinden. Naast die natuur mag er weer een nieuwe stad of dorp gebouwd worden. Op die manier ontstaat er een dambordstructuur, “waarmee de onleefbare megapolissen kunnen worden voorkomen” voegt Breed toe. De zwarte vakjes stellen dan de stad of dorp voor en de witte vakjes natuur, landbouwgrond of sportvelden.

De voedselproductie bevindt zich onder de stad. Bron: piramidestad.nl

Voordelen
Breed ziet een hoop voordelen in zijn ontwerp. “De steden worden weer gezellig en zelfredzaam en niet langer afhankelijk van de globalisering. De inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over natuurrampen, want de piramidestad is zo te bouwen dat deze ongevoelig is voor overstromingen, misoogsten, orkanen en aardbevingen. Er wordt een hoop landbouwgrond en natuur bespaard, iedereen is verzekerd van voedsel en kleding, geen files, geen olie-afhankelijkheid, het vestigen van een bedrijf of kantoor gaat heel makkelijk en voor lange perioden van droogte zijn er watervoorraden in de kelder-ruimten te organiseren. Daarnaast kunnen de bouwkosten van bedrijven en woningen worden gehalveerd.” De piramidestad biedt de oplossing voor problemen in de toekomst, en nog belangrijker: het milieu.

Breed hoopt niet dat armere landen zoals China, India en Brazilië dezelfde steden gaan bouwen als de welvarende landen in het Westen dat na de oorlog hebben gedaan. Hij denkt dat het leed dan niet meer te overzien is en onze planeet ofwel onbewoonbaar zal worden, ofwel in oorlogen verwikkeld raakt. Hij vraagt zich dan ook af of we dit als soort kunnen overleven. Zijn ontwerp ligt nu bij een projectontwikkelaar in China. “We zijn nog in een voorbereidend stadium maar wie weet, misschien start binnenkort de bouw van een piramidestad in China.”

Bronmateriaal

"Piramidestad van architect Aad Breed" - piramidestad.nl
Interview met Aad Breed
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Aad Breed (piramidestad.nl.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd