Papa’s: hoe belangrijk zijn ze nu werkelijk?

vader en zoon

Dat vrouwen een man, of in ieder geval zijn sperma, nodig hebben om een kindje te kunnen baren, is duidelijk. Maar hoe belangrijk is het vervolgens dat die man ook bij de opvoeding van het kind betrokken is? Heel belangrijk, zo toont nieuw onderzoek – op basis van experimenten met muizen – aan.

De onderzoekers lieten jonge muizen in verschillende omstandigheden opgroeien. Sommige muizen groeiden op in een gezin met een vader en moeder. Anderen groeiden in het gezin van een alleenstaande moeder op. Vervolgens bestudeerden de onderzoekers het sociale gedrag en de anatomie van de muizenhersenen.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat muizen die zonder vader opgroeien er abnormale sociale interacties op nahouden. Ook zijn ze agressiever dan muizen die door vader en moeder werden opgevoed. Het afwijkende gedrag is te verklaren door een afwijking in het brein: de onderzoekers ontdekten in het brein van muizen die zonder vader opgroeiden enkele gebreken in de prefrontale cortex, een deel van het brein dat sociale en cognitieve activiteiten controleert. Met name de meisjes ondervonden de gevolgen van de afwezigheid van hun vader. Zij waren bijvoorbeeld ook gevoeliger voor de drug amfetamine.

Relevantie
“Hoewel we muizen gebruikten, zijn de resultaten extreem relevant voor mensen,” benadrukt onderzoeker Gabriella Gobbi. “De gedragsproblemen die we observeerden, zijn in overeenstemming met onderzoeken onder mensen die zonder vader zijn opgegroeid. Deze kinderen hebben ook een verhoogde kans op afwijkend gedrag en met name meisjes lopen een groter risico verslaafd te raken aan drugs.”

“Het is voor het eerst dat onderzoeksresultaten aantonen dat de afwezigheid van de vader tijdens de ontwikkeling van kinderen hun neurobiologie aantast,” aldus Gobbi. Het onderzoek wijst er daarmee op dat zowel vader als moeder een cruciale rol spelen in de opvoeding van hun kinderen.

Bronmateriaal

"how important are they?" - MUHC.ca
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Geomangio (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd