Overlevenden Holocaust vertonen meer psychiatrische symptomen

De psychische pijn van de Holocaust achtervolgt overlevenden nog steeds. Dit blijkt uit een wereldwijd psychologisch onderzoek onder bijna 13.000 personen. Holocaust-overlevenden hebben gemiddeld een minder goed psychisch welbevinden, meer post-traumatische stress-symptomen en meer psychopathologische symptomen dan mensen uit de controlegroepen. De wetenschappers vonden geen verschillen in cognitief functioneren en lichamelijke gezondheid.

Verder blijkt uit het onderzoek dat overlevenden van de Holocaust die in Israel zijn gaan wonen zich psychisch beter voelden dan overlevers in andere landen. Ook draaiden ze sociaal beter mee.

“Zes decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de massagenocide van de Nazi’s nog steeds invloed op het dagelijks leven van de slachtoffers”, zegt professor psychologie Efrat Barel. “Het is moeilijk om de traumatische ervaringen te vergeten.”

“De meeste overlevenden die vandaag de dag nog leven, waren kinderen in de Tweede Wereldoorlog”, zegt Marinus van IJzendoorn van de Leiden universiteit. “het is belangrijk dat we om deze overlevenden zorgen. Als ze ouder worden krijgen ze nieuwe uitdagingen te verwerken, zoals stoppen met werken, afnemende gezondheid en het verlies van een dierbare. Dit soort gebeurtenissen kunnen de traumatische ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog reactiveren.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd