Oudere is sociaal gezien wijzer

Ouder en wijzer worden. Het bestaat echt, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Toch worden bejaarden niet spontaan filosofen en zijn ze ook niet plots in staat om met de computer om te gaan. Nee: ze worden heel selectief wijs. Vooral op het gebied van sociale conflicten en veranderingen laten ze jongeren glansrijk achter zich.

In tegenstelling tot jongeren en mensen op middelbare leeftijd erkennen ouderen sneller dat er sprake is van onzekerheden en veranderingen en dat mensen verschillende waarden en visies hebben, zo blijkt uit een onderzoek van Richard E. Nisbett. “Het effect van ouder en wijzer worden speelt binnen elke sociale klasse, ongeacht opleiding en IQ,” merkt de 68-jarige Nisbett op. Met name in het analyseren en oplossen van sociale problemen zijn de ouderen een kei. “Ik hoop dat onze resultaten mensen aanmoedigen om aan te nemen dat ouderen een bijdrage kunnen leveren door mee te denken over sociale problemen.”

De onderzoekers verzamelden 247 mensen. De proefpersonen werden in verschillende groepen ingedeeld: 25 tot 40 jaar, 41 tot 59 jaar en 60-plussers. Alle proefpersonen kregen een fictief sociaal conflict voorgelegd dat zich in het buitenland afspeelde. Ze moesten aangeven hoe zij dachten dat dit conflict zou eindigen. Vervolgens werden alle voorspellingen becijferd op basis van verschillende kenmerken: het zoeken naar een compromis, flexibiliteit, het zoeken naar een oplossing en het erkennen van andere visies.

In een tweede en derde ronde werd het experiment nog eens met andere mensen herhaald. In de laatste ronde werd onder meer aan wetenschappers en geestelijken gevraagd de uitkomst van een conflict te voorspellen. Door hen bij het onderzoek te betrekken, kon worden uitgesloten dat het opleidingsniveau en de plaats op de sociale ladder een rol speelde in dit verhaal.

De onderzoekers verwachtten dat de wijsheid naarmate de mensen ouder werden, zou toenemen, maar waren verbijsterd toen ze zagen hoe wijs de bejaarden werden. Volgens de onderzoekers bewijst het onderzoek hoe belangrijk het is om ouderen bij het maatschappelijke leven te blijven betrekken. Ook het creëren van werkplekken voor ouderen wordt door de resultaten aangemoedigd.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd