Noodkreet van door zwarte gaten vernietigde sterren ontdekt