Nieuwe machine maakt brandstof met zonnewarmte

Wetenschappers hebben een soort toren gemaakt die zonne-energie opvangt. De machine gebruikt de warmte van de zon om onder meer waterstof en /of koolstofmonoxide te maken. Waterstof kan gebruikt worden om auto’s te laten rijden en een combinatie van koolstofmonoxide en waterstof levert een synthetisch gas op dat eveneens als brandstof kan worden benut.

De machine gebruikt de stralen van de zon en het stofje ceriumoxide om de gassen aan te maken. De binnenste wanden van de machine bevatten ceriumoxide. Wanneer het stofje wordt opgewarmd (in dit geval door de zonne-energie) ademt het zuurstof uit. Bij afkoeling ademt het zuurstof in.

Koolstofmonoxide
De onderzoekers lieten de zon haar werk doen. Het ceriumdioxide warmde op. Zodra het goedje weer begon af te koelen, pompten de onderzoekers koolstofdioxide door de machine. Het ceriumdioxide begon daarop de zuurstof uit de koolstofdioxide te halen. Het resultaat: koolstofmonoxide. Dit kunstje kon ook herhaald worden met water. Dan bleef waterstof over.

WIST U DAT…

…u groene stroom nu ook op uw eigen balkon kunt maken?

Kinderziektes
De resultaten zijn veelbelovend. Ceriumoxide komt relatief veel voor en is dus niet al te duur. Zonlicht is nog altijd gratis. Toch is de machine nog lang niet klaar voor commercieel gebruik. Op dit moment gaat er bijvoorbeeld nog veel zonnewarmte verloren, omdat de muren van de machine niet zo goed geïsoleerd zijn. Dat zijn kinderziektes die nog verholpen moeten worden.

Of de machine uiteindelijk een vertrouwd gezicht in ons landschap wordt, is eveneens onduidelijk. Op dit moment hebben landen nog geen duidelijke afspraken gemaakt over de hoeveelheid CO2 die ze maximaal mogen uitstoten. Zolang die afspraak er niet is, is het voor landen aantrekkelijker om op de oude, vervuilende voet door te gaan en de genoemde gassen op een minder energiezuinige manier te produceren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd