Nagelbijten en duimzuigen heeft een positieve bijwerking

Kinderen die nagelbijten of duimzuigen blijken een kleinere kans te hebben op allergieën. Dat suggereert Nieuw-Zeelands onderzoek.

Wetenschappers trekken die conclusie op basis van gegevens van meer dan 1000 Nieuw-Zeelandse kinderen die langdurig werden gevolgd. Gekeken werd of de kinderen op hun vijfde, zevende, negende en elfde nagels beten of op hun duim zogen. En op hun dertiende werd de atopische sensibilisatie gemeten (zie kader). Zodra de kinderen uitgegroeid waren tot 32-jarige volwassenen werd dat laatste nogmaals gedaan.

Atopische sensibilisatie

Met atopische sensibilisatie bedoelen de onderzoekers de ontwikkeling van allergische reacties. Atopie is de aanleg van een individu om antistoffen (immunoglobine) aan te maken van het type IgE. Deze antistoffen zijn specifiek gericht tegen stofjes die in elke omgeving voorkomen, maar onschuldig zijn. Denk aan huisstofmijt of graspollen.
Elke dag komt ons immuunsysteem met die stoffen in aanraking. Wanneer het immuunsysteem die stoffen na blootstelling als ‘bedreiging’ typeert, worden deze in het geheugen van het immuunsysteem opgeslagen en worden er antistoffen tegen aangemaakt. Dat proces noemen we sensibilisatie.

De resultaten
Van de onderzochte kinderen was 31 procent een frequente nagelbijter of duimzuiger. Bij 45 procent van alle 13-jarige kinderen die aan het onderzoek deelnamen was sprake van een atopische sensibilisatie. Van de 13-jarige kinderen die of nagelbeten of op hun duim zogen, had 40 procent een allergie. Van de kinderen die zowel nagels beten als op hun duim zogen, had slechts 31 procent een allergie. Zodra de kinderen volwassen waren, werd opnieuw naar hun allergieën gekeken en zagen de onderzoekers diezelfde trends.

De kans op een allergie
Kinderen die duimzuigen of nagels bijten hebben dus een kleinere kans op het ontwikkelen van een allergie. En wanneer kinderen zowel duimzuigen als nagelbijten wordt de kans dat ze allergisch zijn voor huisstofmijt, grassen, katten, honden en paarden nog kleiner. Overigens werd er geen verband gevonden tussen duimzuigen en nagelbijten en het ontwikkelen van astma of hooikoorts.

“Onze resultaten zijn in lijn met de theorie die stelt dat vroegtijdige blootstelling aan vuil of bacteriën de kans op het ontwikkelen van allergieën verkleint,” vertelt onderzoeker Malcolm Sears. “Hoewel we er zeker niet voor pleiten om deze gewoontes aan te raden, lijken ze toch een positieve kant te hebben.”

Bronmateriaal

"Thumb-sucking and nail-biting have a positive side" - McMaster University
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Various Brennemans (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd