Mogelijk eerste archeologische bewijs ontdekt voor het bestaan van profeet Jesaja

In Jeruzalem is mogelijk zijn zegel ontdekt.

Onderzoekers vonden het ornament bij een opgraving van een bakkerij aan de voet van de Tempelberg. Naar schatting is het kleizegel zo’n 2700 jaar oud en werd het gebruikt om objecten of documenten te verzegelen. De onderzoekers denken dat het zegel misschien wel van de profeet Jesaja is geweest.

Het gevonden zegel dat mogelijk van de profeet Jesaja is geweest. Afbeelding: Eilat Mazar

Koning Hizkia
Dit is niet de eerste keer dat de onderzoekers op een kleizegel stuitten. Zo vonden ze al eerder een soortgelijke zegel van koning Hizkia uit het koninkrijk van Juda. “We vonden het stuk op slechts drie meter afstand van de plek waar we eerder het zegel van koning Hizkia ontdekten,” vertelt onderzoeker Eilat Mazar. “Mocht het gevonden ornament echt van de profeet Jesaja zijn geweest, dan is het geen verrassing dat we het aantreffen naast de vindplaats van het zegel van de koning. De twee hadden volgens de Bijbel een hechte, vriendschappelijke band.”

Een reconstructie van de letters zoals ze mogelijk op het zegel hebben gestaan. Afbeelding: Eilat Mazar

Hebreeuws
Maar of het zegel echt toebehoort aan de profeet uit de Bijbel, blijft nog een raadsel. Op het zegel staat in oud Hebreeuws de naam Yesha’yah [u] (de Hebreeuwse naam voor Jesaja) geschreven, gevolgd door het woord nvy. “Omdat het zegel aan het einde van het woord nvy licht beschadigd is, is het niet met zekerheid te zeggen dat het oorspronkelijk eindigde met de Hebreeuwse letter aleph,” zegt Mazar. Als dit wel het geval was geweest hadden deze letters samen het woord ‘profeet’ gevormd. Dit zou voldoende bewijs hebben geleverd om ferm te kunnen zeggen dat het zegel aan de profeet Jesaja toebehoorde. Doordat de laatste letter echter ontbreekt, valt de uitspraak niet te hard te maken. “Daarentegen is de naam Jesaja wel heel duidelijk,” aldus Mazar.

Koning Hizkia regeerde van ongeveer 727 tot 698 voor Christus. Geen enkel ander persoon had een betere band met de koning dan Jesaja.

Bronmateriaal

"An Unprecedented Find: Prophet Isaiah’s Seal Mark Possibly Discovered in Jerusalem" - Biblical Archaeology Society

Afbeelding bovenaan dit artikel: Eilat Mazar

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd