Mens bracht Neanderthaler niet op randje afgrond

De Europese Neanderthaler balanceerde al lang voordat de moderne mens kwam op het randje van de afgrond, zo blijkt.

Dat schrijven onderzoekers in het blad Molecular Biology and Evolution. Ze baseren hun conclusies op een onderzoek naar het DNA van de Neanderthalers.

Onderzoek
Het bestuderen van DNA van Neanderthalers is niet gemakkelijk. Het DNA is oud en dus vaak beschadigd. Om op basis van dit DNA conclusies te kunnen trekken, haalden de onderzoekers er diverse internationale experts bij. Pas nadat deze deskundigen het bewijs en de conclusies hadden bestudeerd en het ermee eens waren, werden de resultaten gepubliceerd.

WIST U DAT…

…onlangs mogelijk de eerste tekeningen van Neanderthalers zijn ontdekt?

Diversiteit
Uit het onderzoek blijkt dat de genetische diversiteit onder de Neanderthalers de laatste 10.000 jaar van hun bestaan beperkt was. Opvallend genoeg vertoont genetisch materiaal van oudere Europese Neanderthalers wel veel diversiteit. Hun DNA was net zo divers als dat van de moderne mens. Maar het DNA van de latere Neanderthalers was nog niet eens zo divers als dat van moderne mensen op het geïsoleerde IJsland.

Bijna uitgestorven
Wat betekent dat? De onderzoekers concluderen op basis van het DNA dat de Neanderthalers zo’n 50.000 jaar geleden bijna waren uitgestorven. Slechts een kleine groep overleefde. “Het feit dat de Neanderthalers in Europa bijna waren uitgestorven, maar zich daarna herstelden en dat dit alles gebeurde voordat ze in contact kwamen met moderne mensen kwam voor ons als een verrassing,” vertelt onderzoeker Love Dalén. “Dit wijst erop dat de Neanderthalers veel gevoeliger waren voor de dramatische klimaatveranderingen gedurende de laatste IJstijd dan gedacht.”

En daarmee is een heel nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van de Neanderthalers toegevoegd. Blijkbaar had de soort het tijdens de laatste IJstijd bijzonder moeilijk en troffen moderne mensen bij aankomst in Europa geen enorme groepen Neanderthalers aan. Het is aannemelijk dat dit onderzoek ook gevolgen heeft voor studies naar het verdwijnen van de Neanderthalers. Het is nog altijd onduidelijk hoe de soort na de komst van de moderne mens het onderspit heeft moeten delven. De onderzoekers laten zich daar naar aanleiding van deze nieuwe studie niet over uit, maar het onderzoek geeft wetenschappers die zich met het uitsterven van de Neanderthaler bezighouden ongetwijfeld te denken.

Bronmateriaal

"European neandertals on the verge of extinction even before the arrival of modern humans" - UU.se
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Neozoon (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd