Mannen en vrouwen gaan anders om met traumatische gebeurtenissen

En de gevolgen van trauma op de geestelijke gezondheid kunnen daarmee ook anders zijn voor mannen en vrouwen, waarschuwen onderzoekers.

Iedereen reageert anders op heftige gebeurtenissen. De één zal meer geneigd zijn om erover te praten met vrienden of een professional, terwijl de ander het meer voor zichzelf houdt of heil zoekt in afleiding. Maar we reageren niet alleen anders op nare situaties, we ervaren ze ook anders. Terwijl de één na een akelige gebeurtenis in een depressie belandt, kan het zijn dat een ander na een soortgelijke gebeurtenis daar ogenschijnlijk weinig last van heeft. Die verschillen blijken niet alleen te maken te hebben met zaken als je persoonlijkheid of voorgeschiedenis, ontdekte een team internationale onderzoekers. Ze zijn ook (deels) te voorspellen op basis van je geslacht.

Mannen en vrouwen blijken namelijk heel anders te reageren op traumatische ervaringen. Dat zagen Amerikaanse en Deense wetenschappers nadat ze gegevens van 1,3 miljoen Denen onderzochten, vijf jaar na een potentieel traumatische ervaring. Zoals fysiek geweld of een verkeersongeluk. Ze ontdekten dat mannen na zware gebeurtenissen eerder geneigd waren om zich tot drank en drugs te wenden om hier mee om te gaan, terwijl vrouwen sneller depressies ontwikkelen.

Potentiële trauma’s
Om tot die conclusie te komen, keken de onderzoekers eerst naar hoeveel potentieel traumatische gebeurtenissen (PTE’s) de personen uit onderzoeksgroep hadden meegemaakt. Dat wil zeggen: gebeurtenissen die zich over een tijd heen mogelijk manifesteren als trauma. Een verkeersongeluk hoeft immers niet voor iedereen een traumatische ervaring te zijn. Vervolgens onderscheidden de onderzoekers negen psychiatrische stoorniscategorieën, zoals schizofrenie, bipolaire-, depressieve- en persoonlijkheidsstoornissen.

Geweld door bekenden
Opvallend was dat mannen in totaal meer potentieel traumatische gebeurtenissen meemaakten dan vrouwen, maar dat specifieke PTE’s bij vrouwen tot vergelijkbare of zelfs grotere psychische problemen leidden dan bij mannen. Dat was vooral het geval bij fysiek geweld. Volgens de onderzoekers suggereert dat dat geweld tegen vrouwen voornamelijk wordt gepleegd door bekenden en daardoor meer lading heeft, terwijl mannen vaker door vreemden worden aangevallen. Vrouwen vertoonden ook vaker symptomen van posttraumatische stressstoornis dan mannen, wat ook met name het geval was na geweldsdelicten.

De wetenschappers bevestigen met onderzoek dat de impact van trauma niet altijd evenredig is met de mate waarin iemand wordt blootgesteld aan een heftige gebeurtenis. Ook benadrukken de onderzoekers dat het belangrijk is dat zorgverleners en therapeuten deze seksegerelateerde verschillen meenemen bij het vaststellen van psychische problemen na (potentieel) traumatische gebeurtenissen. “Dat kan helpen bij het ontwikkelen van betere methoden om slachtoffers in de toekomst te helpen”, concluderen de auteurs.

Waarom grijpen mannen naar alcohol?
Waarom mannen sneller naar alcohol en drugs neigen na (potentieel) traumatische gebeurtenissen vertelt het onderzoek niet. Het lijkt in ieder geval niet te komen doordat mannen simpelweg vaker zouden drinken, ook onder normale omstandigheden. Onderzoek uit 2016 toont aan dat mannen en vrouwen tegenwoordig ongeveer evenveel drinken.

Bronmateriaal

"Sex Differences in Psychopathology Following Potentially Traumatic Experiences" - JAMA Network
Afbeelding bovenaan dit artikel: pixelshot (via CanvaPro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd