Alcoholconsumptie van de vrouw nu op één lijn met die van de man

  Het is jarenlang wel anders geweest, maar vrouwen slaan er nu ongeveer net zoveel achterover als de mannen.

  Tot die conclusie komen onderzoekers in het blad British Medical Journal Open. Ze baseren zich op gegevens uit 68 relevante studies die tussen 1980 en 2014 waren gepubliceerd. De studies bevatten gegevens die tussen 1948 en 2014 waren verzameld en die gegevens gingen over zo’n vier miljoen mensen die tussen 1891 en 2000 geboren waren.

  De cijfers
  Het onderzoek laat zien dat de alcoholconsumptie van vrouwen lang niet aan de alcoholconsumptie van mannen kon tippen. Zo was de kans dat een man die tussen 1891 en 1910 geboren werd, alcohol dronk 2,2 keer groter dan de kans dat een vrouw die in dezelfde periode het levenslicht zag, alcohol dronk. Voor de mannen en vrouwen die tussen 1991 en 2000 geboren werden, lag dat al veel anders: de kans dat mannen die in deze periode het levenslicht zagen, alcohol dronken was bijna net zo groot als de kans dat vrouwen uit diezelfde periode alcohol dronken.

  WIST JE DAT…

  …rode wijn – in tegenstelling tot wat je vaak hoort – helemaal niet zo gezond is?

  Problematische alcoholconsumptie
  Dezelfde trend zagen de onderzoekers toen ze zich verdiepten in mensen met een ‘problematische alcoholconsumptie’. De kans dat een man die tussen 1891 en 1910 geboren werd, binnen deze categorie viel, was maar liefst drie keer groter dan voor vrouwen die in diezelfde periode geboren werden. Maar de kans dat een man die tussen 19919 en 2000 geboren werd een ‘problematische drinker’ was, was slechts ietsje groter dan de kans dat een vrouw die in diezelfde periode werd geboren, problematisch veel dronk.

  Afname
  Al met al concluderen de onderzoekers dat het verschil tussen de alcoholconsumptie van mannen en vrouwen in de bestudeerde periode sterk afnam. Het verschil nam gemiddeld voor elke opeenvolgende geboorteperiode van vijf jaar met 3,2 procent af. Maar de verschillen tussen de alcoholconsumptie van mannen en vrouwen namen met name sterk af onder de mensen die in 1966 en later geboren werden. Waarschijnlijk zijn de wegvallende verschillen te verklaren doordat vrouwen meer zijn gaan drinken (en dus niet doordat mannen minder alcohol zijn gaan consumeren).

  “Alcoholgebruik en -misbruik worden traditioneel gezien als mannelijke fenomenen,” zo stellen de onderzoekers. “Dit onderzoek trekt die aanname in twijfel en suggereert dat maatregelen die erop gericht zijn om de invloed van alcoholgebruik en de schade die alcoholgebruik kan toebrengen, te beperken, met name gericht zouden moeten zijn op jonge vrouwen.”

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd