Machtige mensen denken dat ze langer zijn

Napoleon was klein, maar ervoer dat mogelijk niet zo. Want machtige mensen hebben het idee dat ze langer zijn, zo blijkt.

Onderzoekers trekken die conclusie in een paper dat terug te vinden is in het blad Psychological Science. Ze baseren hun conclusie op een aantal interessante experimenten.

Experiment
Voor één van die experimenten werden 60 proefpersonen verzameld. Hun lengte werd gemeten en daarna volgde een rollenspel waarin één proefpersoon de manager was en de ander de werknemer. Om uit te zoeken wie welke rol moest krijgen, kregen de proefpersonen een test voorgelegd. Na afloop kregen ze te horen hoe ze het gedaan hadden en wie welke rol kreeg. Daarna moesten de proefpersonen vragenlijsten in vullen en werd onder meer gevraagd naar hun lengte. En de mensen met macht dachten dat ze veel langer waren dan in werkelijkheid het geval was.

WIST U DAT…

Avatar
In een ander experiment zorgden onderzoekers er op dezelfde manier als in het eerste experiment voor dat mensen zich heel machtig of juist machteloos voelden. Daarna moesten de proefpersonen een spel spelen. Voor ze dat konden doen, moesten ze een avatar kiezen waarvan ze dachten dat deze hem of haar het beste vertegenwoordigde. Ook konden de proefpersonen zelf de lengte van de avatar bepalen. Proefpersonen die zich machtig voelden, kozen voor een langere avatar dan de machteloze proefpersonen.

Dat mensen een verband zien tussen lengte en macht is niet heel verwonderlijk. Als u goed naar bepaalde gezegden luistert, kunt u die conclusie ook trekken. Zo wordt er vaak gesproken van ‘de grote baas’ of ‘tegen iemand opkijken’. Blijkbaar associëren we grootte met macht. Uit eerdere onderzoeken is bijvoorbeeld al gebleken dat een verkiezingsstrijd tussen een lange en korte leider opvallend vaak door de lange leider wordt gewonnen. Die associatie hebben we aan onze historie overgehouden. Lang was een sterke, lange leider de beste keuze, omdat deze de groep in tijden van conflicten ook het beste kon beschermen.

Bronmateriaal

"Living Large: The Powerful Overestimate Their Own Height" - Cornell.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Lite ( via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd