Luchtvervuiling levert flinke bijdrage aan ‘diabetes-epidemie’

Op jaarbasis zouden miljoenen mensen mede doordat ze vervuilde lucht inademen, diabetes krijgen.

En daarvoor hoeven ze nog niet eens extreem vervuilde lucht in te ademen; ook vervuilde lucht die volgens de huidige normen ‘veilig’ is, draagt bij aan het ontwikkelen van diabetes. Dat schrijven onderzoekers in het blad The Lancet Planetary Health.

Impact
Het aantal mensen met diabetes neemt de laatste jaren sterk toe. Naar schatting lijden wereldwijd 420 miljoen mensen aan de ziekte. Belangrijke drijvende krachten achter de ‘diabetes-epidemie’ zijn: een ongezond dieet, overgewicht en een sedentaire levensstijl. Maar al een tijdje nemen onderzoekers aan dat ook luchtvervuiling een duit in het zakje doet. In het nieuwe paper doen onderzoekers voor het eerst uitspraken over hoe groot de impact van luchtvervuiling nu werkelijk is.

WIST JE DAT…

…recent onderzoek suggereert dat diabetes type 2 te genezen is?

Veteranen
De onderzoekers bogen zich daartoe over de gegevens van 1,7 miljoen Amerikaanse veteranen die aan het begin van de studie geen diabetes hadden en gemiddeld zo’n 8,5 jaar lang gevolgd werden. De onderzoekers bestudeerden de gezondheidsgegevens van de veteranen en in hoeverre de veteranen in hun leefgebied aan luchtvervuiling werden blootgesteld. Het onderzoek wees uit dat er een sterk verband was tussen diabetes en luchtvervuiling. Vervolgens spitten de onderzoekers alle studies die verband hielden met diabetes en luchtvervuiling door, zodat ze een model konden opstellen dat beschreef hoe de kans op diabetes zich verhield tot verschillende niveaus van luchtvervuiling. Als laatste bogen de onderzoekers zich over de Global Burden of Disease-studie. Dit onderzoek – waar wetenschappers wereldwijd aan meewerken – beschrijft in welke mate verschillende ziekten wereldwijd voorkomen, welke impact ze hebben en wat de risicofactoren voor deze ziekten zijn.

Het uitgebreide onderzoek wijst uit dat luchtvervuiling in 2016 bijdroeg aan 3,2 miljoen nieuwe gevallen van diabetes. Het gaat dan om zo’n 14% van alle nieuwe gevallen van diabetes in dat jaar. “Ons onderzoek laat zien dat er wereldwijd een significant verband is tussen luchtvervuiling en diabetes,” aldus onderzoeker Ziyad Al-Aly. “We ontdekten een toegenomen kans (op diabetes, red.), zelfs bij een laag niveau van luchtvervuiling dat momenteel door de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en de Wereldgezondheidsorganisatie veilig wordt bevonden. Dit is belangrijk, omdat veel industriële lobby-groepen stellen dat de huidige regels te streng zijn en versoepeld moeten worden. Het bewijs laat zien dat de huidige niveaus nog steeds niet voldoende veilig zijn en (de regels, red.) nog scherper moeten worden.”

Luchtvervuiling en diabetes
Eerder is luchtvervuiling al in verband gebracht met long- en hart- en vaatziekten. Fijne deeltjes kunnen namelijk diep in de longen binnendringen en zelfs in de bloedbaan belanden. In het geval van diabetes zou luchtvervuiling de productie van insuline afremmen en ontstekingen veroorzaken. Uiteindelijk slaagt het lichaam er hierdoor niet in om bloedglucose om te zetten in de energie die het lichaam nodig heeft om gezond te blijven.

Bronmateriaal

"Air pollution contributes significantly to diabetes globally" - Washington University School of Medicine

Afbeelding bovenaan dit artikel: analogicus / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd