Licht geeft onderzoekers een punthoofd (letterlijk!)

Onderzoekers spelen met licht, geven zichzelf zo een punthoofd en blijken ook nog even de fysische wetten te doorbreken.

Wanneer licht door verschillende materialen reist dan heeft het verschillende snelheden. Zo gaat licht door glas of water langzamer. En wanneer het van het ene medium naar het andere reist (bijvoorbeeld van de gewone lucht naar glas) kan het van richting veranderen.

Vergelijkingen
Onderzoekers hebben in het verleden al allerlei vergelijkingen opgesteld om te kunnen beschrijven wat verschillende materialen met licht doen. Er werd hierbij nooit rekening gehouden met de grens tussen twee materialen, want die had immers toch geen invloed op de manier waarop licht reist.

WIST U DAT…

Wel dus!
Mis gedacht, zo blijkt nu uit onderzoek. Wanneer de grens tussen twee materialen uit een speciaal patroon bestaat, heeft de grens weldegelijk invloed op licht en gelden de fysische wetten niet meer.

Nano-draadjes
De onderzoekers gaven de grens tussen materialen een bijzonder patroon mee en wel met behulp van draadjes op nanoschaal. Die draadjes hielden de energie van het licht even vast alvorens het weer los te laten. Door verschillende types draadjes te gebruiken, konden de onderzoekers licht op bizarre manieren laten afbuigen of reflecteren.

Verandering
Door met de grens van materialen te spelen kan niet alleen de kleur en helderheid van licht veranderen. Ook de richting verandert. Zo konden de onderzoekers bijvoorbeeld met een rechte spiegel die is afgedekt met de zeer fijne draadjes hetzelfde effect bereiken als met een lachspiegel.

Het onderzoek laat zien dat de randen van materialen zeker een factor zijn om rekening mee te houden. Het onderzoek is verschenen in het blad Science.

Bronmateriaal

"Weird Light-Bending Experiment Turns Scientists Into 'Coneheads'" - Livescience.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Eliza Grinnell / Nanfang Yu.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd