Laat zout staan voor gezonde nieren

Van nierpatiënten die overmatig zout in de voeding gebruiken, gaat de nierfunctie sneller achteruit waardoor nierdialyse nodig wordt. Het verminderen van het zoutgebruik van ‘overmatig’ naar ‘normaal’ kan dit al voorkomen en levert dus grote gezondheidswinst op. Dit beweert een internationaal team van wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Universitair Medisch centrum Groningen.

Wetenschappers uit Groningen en Bergamo (Italië) onderzochten 550 patiënten om te kijken of overmatig zout in de voeding leidt tot versneld nierfunctieverlies en of het vermijden van overmatig zout gunstige effecten heeft op de nier. Bij nierpatiënten met overmatig zoutgebruik bleek de nierfunctie sneller achteruit te gaan, zodat dialyse nodig werd. Een dergelijk effect werd al vermoed op grond van het bloeddrukverhogende effect van zout, maar was bij mensen niet eerder aangetoond. Vreemd genoeg trad het nierbeschadigende effect van te veel zout in deze studie op ondanks een goede bloeddrukregulatie, en ondanks het gebruik van extra plaspillen om de hoeveelheid zout in het lichaam te verminderen.

De oorzaak van de versnelde nierschade is hoogstwaarschijnlijk het hogere eiwitverlies in de urine bij de patiënten die overmatig zout gebruikten. Bovendien bleek het beperken van de zoutinname bij patiënten die ondanks behandeling met medicijnen nog eiwitverlies in de urine hadden, het eiwitverlies beter te remmen dan uitbreiding van de medicijnen. Het zoutgebruik moet dan beperkt worden tot ongeveer zes gram per dag, de hoeveelheid die ook wordt aanbevolen voor de algemene bevolking.

WIST U DAT…

Deze resultaten laten ondubbelzinnig zien, dat het vermijden van overmatig zout voor nierpatiënten een absolute noodzaak is en dat de schadelijke effecten van overmatig zout op de nier niet volledig worden weggenomen door extra ‘plaspillen’. Daarnaast kan er een grote gezondheidswinst worden verkregen door een relatief kleine correctie van het overmatige zoutgebruik.

Bronmateriaal

Universitair Medisch centrum Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd