Klimaatverandering: 4 op de 10 mensen weet van niets

protest

Maar liefst 40 procent van de wereldbevolking heeft nog nooit van klimaatverandering gehoord, zo suggereert nieuw onderzoek.

Onderzoekers trekken die conclusie op basis van gegevens die in 2007 en 2008 in 119 landenverzameld werden.

Ontwikkelingslanden versus ontwikkelde landen
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de verschillen tussen de ontwikkelingslanden en westerse wereld ook in dezen groot is. In Noord-Amerika, Japan en Europa is meer dan negentig procent van de mensen bekend met klimaatverandering. In ontwikkelingslanden ligt dat percentage veel lager, ondanks dat velen wel veranderingen zien optreden in het lokale weer.

Percentages
“We ontdekten dat zo’n veertig procent van de volwassenen wereldwijd nog nooit van klimaatverandering heeft gehoord,” vertelt onderzoeker Anthony Leiserowitz. “Dat stijgt naar meer dan 65 procent in sommige ontwikkelingslanden zoals Egypte, Bangladesh en India.”

“We ontdekten dat zo’n veertig procent van de volwassenen wereldwijd nog nooit van klimaatverandering heeft gehoord”

Onderwijs
De onderzoekers stelden ook vast welke factoren van invloed zijn op de kans dat mensen wel eens van klimaatverandering gehoord hebben. Het onderwijsniveau van mensen blijkt daarin doorgaans bepalend te zijn. Maar ook als het gaat om de factoren die van invloed zijn op het bewustzijn van mensen, zijn er van land tot land verschillen. Zo blijken in de VS factoren als maatschappelijke betrokkenheid en opleiding het best te voorspellen of mensen van klimaatverandering wisten, terwijl in China factoren als afstand tot de stad en het gezinsinkomen weer doorslaggevend waren.

Risico
De onderzoekers keken ook in hoeverre mensen klimaatverandering als een risico beschouwden. Ze richtten zich daartoe vanzelfsprekend alleen op de mensen die wel eens van klimaatverandering hadden gehoord. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in ontwikkelingslanden klimaatverandering als een veel grotere dreiging zagen dan mensen in ontwikkelde landen. Factoren die van invloed waren op de mate waarin mensen de klimaatverandering als een bedreiging zagen, liepen eveneens van land tot land uiteen. Zo zien mensen in Latijns-Amerika en Europa klimaatverandering als een grotere bedreiging wanneer ze weten dat deze door mensen veroorzaakt is. In veel Afrikaanse en Aziatische landen wordt klimaatverandering als een grotere dreiging gezien als mensen zien dat de lokale temperaturen veranderen.

Het onderzoek biedt handvaten voor de wijze waarop klimaatverandering en maatregelen die klimaatverandering tegen moeten gaan, gecommuniceerd kunnen worden. “Het onderzoek suggereert dat we voor individuele landen – en soms zelfs voor gebieden in die landen – op maat gemaakte communicatiestrategieën moeten ontwikkelen,” stelt onderzoeker Tien Ming Lee.

Bronmateriaal

"Four in 10 worldwide not aware of climate change" - Yale.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Oxfam International (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd