Kinderen die gevaccineerd worden, hebben geen zwakker immuunsysteem

Amerikaans onderzoek ontkracht een hardnekkige mythe omtrent vaccinaties.

De laatste jaren is het belang van vaccinaties een onderwerp van verhitte discussies. En in die discussies worden nogal wat onjuiste argumenten opgeworpen. Zo zouden de vaccins gevaarlijke stoffen herbergen en de oorzaak zijn van bepaalde aandoeningen (zoals autisme). Ook denken sommige ouders dat het vaccinatieprogramma het immuunsysteem van een kind te veel belast, waardoor het vatbaarder is voor infecties.

Onwaarschijnlijk
Een nieuw onderzoek – uitgevoerd in de VS – rekent nu op overtuigende wijze met laatstgenoemde mythe af. “Dit nieuwe onderzoek suggereert dat de theorie omtrent het ‘overladen’ van het immuunsysteem van een kind zeer onwaarschijnlijk is,” aldus onderzoeker Jason Glanz.

Het onderzoek
Glanz en collega’s gebruikten voor hun onderzoek een dataset die over een periode van zo’n twaalf jaar was samengesteld en die de gegevens van 500.000 kinderen die tussen de 0 en 47 maanden oud waren, herbergde. Uit die dataset werden onwillekeurig 193 kinderen geselecteerd bij wie een infectie was vastgesteld waartegen niet gevaccineerd wordt. Daarnaast werd er een controlegroep samengesteld die bestond uit 751 kinderen die niet zo’n infectie hadden opgelopen. De onderzoekers stelden van elk kind vast welke vaccinaties het in de eerste 23 maanden van het leven had gehad en of het in de periode erna (tussen 24 en 47 maanden) een infectie had opgelopen die een opname in het ziekenhuis vereiste. Vervolgens vergeleken ze de kinderen die wel zo’n infectie hadden gehad met de kinderen die deze niet hadden gehad. Het onderzoek wijst uit dat vaccinaties in de twee jaar nadat deze zijn toegediend geen verhoogd risico met zich meebrengen op infecties waartegen niet gevaccineerd is. “Dit onderzoek laat zien dat vaccinaties het immuunsysteem niet zo aantasten dat kinderen gevoeliger zijn voor infecties,” stelt onderzoeker Matthew Daley.

“Ouders maken zich echt zorgen over de gezondheid van hun kinderen als het gaat om vaccinaties,” aldus Glanz. “Wij hopen met deze studie wat licht te laten schijnen op die zorgen, zodat ouders beter begrijpen dat het veilig en voordelig is om op tijd te vaccineren.” Ouders die daar ondanks alle onderzoeken toch nog over twijfelen, worden geadviseerd hun zorgen te delen met hun arts. “Wij staan te springen om de voordelen van vaccinaties te bespreken,” stelt Daley, naast onderzoeker ook kinderarts. “Vaccins beschermen niet alleen kinderen, maar ook anderen in de samenleving die wellicht gevoeliger zijn voor ziekten die met vaccins voorkomen kunnen worden.

Meer weten…
…over de feiten en fabels omtrent vaccinaties? Lees dan ook eens het uitgebreide achtergrondartikel dat we hier eerder over publiceerden!

Bronmateriaal

"Infants Who Receive Multiple Vaccinations Not at Increased Risk for Infection" - Kaiser Permanente

Afbeelding bovenaan dit artikel: 12019 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd