Kan organisch voedsel de kans op kanker verkleinen?

Nieuw onderzoek suggereert van wel. Maar enige terughoudendheid lijkt op zijn plaats.

Franse onderzoekers melden in het blad JAMA dat ze tijdens een onderzoek onder bijna 69.000 Fransen aanwijzingen hebben gevonden dat het nuttigen van organisch voedsel in verband kan worden gebracht met een kleinere kans op kanker. “Hoewel onze resultaten nog bevestigd moeten worden, lijkt het promoten van organisch voedsel onder de algehele bevolking een veelbelovende preventieve strategie in de strijd tegen kanker te zijn,” concluderen de onderzoekers.

De cijfers
Het onderzoek onthult dat de mensen die het meeste organische voedsel nuttigden ook de kleinste kans hadden om kanker te ontwikkelen. In vergelijking met de proefpersonen die het minste organische voedsel nuttigden, hadden de mensen die het meeste organische voedsel nuttigden een 11 tot 37% lagere kans op kanker. Het gaat dan met name om postmenopauzale borstkanker, lymfoom en non-Hodgkin-lymfoom.

Pesticiden
Hoe organisch voedsel de kans op kanker verkleint, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met een verminderde blootstelling aan pesticiden – die door de WHO als ‘mogelijk kankerverwekkend’ worden bestempeld.

Beperkingen
Het onderzoek lijkt – ook doordat er naar zo’n grote groep mensen werd gekeken – vrij stevig in de schoenen te staan. Maar er is genoeg reden om de conclusies met een korreltje zout te nemen. Zo moet je allereerst bedenken dat mensen zelf verslag deden van hoeveel organisch voedsel ze nuttigden. Dat is niet gevalideerd. Ook werd er niet gekeken of de mensen die naar eigen zeggen veel organisch voedsel nuttigden ook daadwerkelijk minder resten van pesticiden in hun urine hadden zitten dan mensen die niet of nauwelijks organisch voedsel nuttigden.

Levensstijl
Daarnaast kunnen de onderzoekers niet met 100% zekerheid zeggen dat de lagere kans op kanker direct te herleiden is naar het nuttigen van organisch voedsel. “Zoals verwacht waren de mensen die organisch voedsel nuttigden doorgaans hoger opgeleid, ook hadden ze hogere inkomens en een ook in andere opzichten gezondere levensstijl,” merkt Rajaraman Eri, verbonden aan de universiteit van Tasmanië en niet betrokken bij het onderzoek op. Michael Skilton, verbonden aan The Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise en Eating Disorders aan de universiteit van Sydney – eveneens niet betrokken bij het onderzoek – onderschrijft dat. “Het is heel goed mogelijk dat mensen die ervoor kiezen om organisch voedsel te consumeren ook andere gezonde gewoonten hebben die hun kans op kanker verkleinen, zoals het eten van meer fruit en groente en regelmatig sporten.”

Het onderzoek heeft dus de nodige beperkingen en het lijkt niet meer dan terecht dat de onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek, aldus Eri. “Meer onderzoek is nodig voor er specifiek gezondheidsadvies aan de algehele bevolking wordt gegeven.”

Bronmateriaal

"JAMA"

Afbeelding bovenaan dit artikel: Couleur / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd