Het is officieel: kinderen tasten je nachtrust aan (als je vrouw bent, tenminste)

De nachtrust van mannen blijkt namelijk niet beïnvloed te worden door de aanwezigheid van kinderen.

Dat stellen onderzoekers nadat ze 5805 Amerikanen naar hun nachtrust vroegen. De proefpersonen moesten aangeven hoeveel uren ze sliepen en op hoeveel dagen ze zich in de afgelopen maand vermoeid hadden gevoeld.

Wat is een goede nachtrust?

Een optimale nachtrust neemt tussen de zeven tot negen uur per dag in beslag. Van een slechte nachtrust is volgens de onderzoekers sprake als mensen minder dan zes uur per dag slapen.

Snurken en BMI
De onderzoekers wilden weten welke factoren de grootste invloed hadden op de nachtrust van de proefpersonen. Dus vroegen ze ook naar naar het inkomen en het BMI van de proefpersonen. Tevens informeerden ze naar het aantal kinderen dat de proefpersonen hadden en gingen ze na of de proefpersonen (of hun partner) snurkten, werk hadden, veel sportten, enzovoort.

Kinderen
Uit het onderzoek bleek dat er onder vrouwen jonger dan 45 jaar maar één factor van invloed bleek te zijn op de nachtrust: hun kinderen. Met elk kind dat een vrouw had, bleek de kans op een goede nachtrust maar liefst bijna 50 procent af te nemen. 48 procent van de vrouwen met kinderen en jonger dan 45 jaar bleek minstens 7 uur per dag te slapen. Onder de vrouwen zonder kinderen en jonger dan 45 jaar was dat 62 procent. Opvallend genoeg was het hebben van kinderen niet van invloed op hoelang mannen sliepen

Vermoeidheid
Samenwonen met kinderen is dus van invloed op de nachtrust van vrouwen. Maar daar blijft het niet bij. Kinderen bleken ook een flink stempel te drukken op de mate waarin vrouwen vermoeid waren. Jonge vrouwen met kinderen gaven aan zich zo’n 14 dagen per maand moe te voelen. Voor vrouwen van dezelfde leeftijd maar zonder kinderen was dat 11 dagen per maand.

Belangrijk
Het onderzoek is belangrijk, vindt onderzoeker Kelly Sullivan. “Voldoende slapen is belangrijk voor de gezondheid en kan van invloed zijn op het hart, het brein en het gewicht. Het is belangrijk om te achterhalen wat mensen belet om voldoende rust te nemen, als we mensen aan een betere gezondheid willen helpen.”

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat kinderen stress met zich meebrengen en dat met name moeders daar hinder van ondervinden. “Het is niet zo dat moeders gestrest zijn als ze met hun kinderen zijn, maar ze ervaren wel meer druk dan vaders,” zo vertelde onderzoeker Kelly Musick daarover.

Bronmateriaal

"Living with children may mean less sleep for women, but not for men" - American Academy of Neurology (via Eurekalert)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd