Industriële productie van biodiesel nadert

Wetenschappers van de Wageningen Universiteit beweren dat het mogelijk is om binnen tien á vijftien jaar op grootschalige wijze duurzame en economisch rendabele biodiesel uit microalgen te produceren. Technologische innovaties zorgen er tegen die tijd voor dat de productieschaal met een factor drie stijgt en dat de productiekosten negentig procent dalen.

Microscopisch kleine algen kunnen Europa onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen als olie en kolen. Bovendien leveren algen een bijdrage aan de duurzame productie van voedsel. Algen zijn gemakkelijk grootschalig te telen door mestoverschotten te gebruiken. Daarnaast is (gratis) zonlicht nodig om de algen te laten groeien. Door algen te kweken met zout water is het zoetwaterverbruik minimaal. Dit stellen professors René Wijffels en Maria Barbosa in het artikel ‘An Outlook on Microalgal Biofuels in Science’.

De beide auteurs laten in het artikel zien dat uit berekeningen blijkt dat er in Europa bijna 0,4 miljard kubieke meter biodiesel nodig is om alle transportbrandstoffen door biodiesel te vervangen. De productie via microscopisch kleine algen vergt 9,25 miljoen hectare grond. Dat is net zoveel als het oppervlak van Portugal. Daarbij gaat men ervan uit dat er per hectare 40.000 liter biodiesel wordt geproduceerd.

De algen die nu jaarlijks worden geproduceerd – 5.000 ton om precies te zijn – vertegenwoordigen een waarde van 250 Euro/kg. Die waarde is zo hoog vanwege de zeldzame, dus kostbare stoffen als carotenoïden en omega-3-vetzuren die algen kunnen maken en bedoeld zijn voor hoogwaardige producten in bijvoorbeeld supplementen voor voedingsmiddelen. Om de haalbaarheid van algen als biobrandstof te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd bij schaalvergroting van de algenteelt. Daaruit blijkt dat de kostprijs terug kan tot 4 euro/kg. Door ook reststromen, zoals afvalwater en CO2 uit rookgassen te benutten, de technologie te verbeteren en door de productie naar zonniger landen te verleggen, kan de prijs zakken tot één tiende daarvan: 40 eurocent/kg.

Echter, ook dan is het financieel niet haalbaar bio-energie uit algen te produceren. Om dat doel te bereiken moet de gehele biomassa aan algen worden benut. Die bestaat grofweg voor de helft uit olie (dus à 40 cent/kg), veertig procent uit eiwitten (levert 120 cent/kg) en tien procent uit suikers (goed voor 100 cent/kg). Daardoor stijgt de waarde tot 1,65 euro/kg en genoeg om een grootschalige productie te runnen.

Binnen vijf jaar moeten algen interessant zijn als voedselproduct voor kweekvis en gekweekte schelpdieren. Vijf jaar later moeten toepassingen als eiwitbron in levensmiddelen en als basischemie voor producten te realiseren zijn, terwijl op een termijn tien tot vijftien jaar biobrandstoffen beschikbaar moeten komen. Laten we hopen dat wetenschappers deze toekomstvisie kunnen realiseren!

Bronmateriaal

Wageningen Universiteit

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd