‘In 2100 telt de aarde 11,2 miljard mensen’

mensen1

Tegen 2050 zijn er 9,7 miljard: zo’n 2,4 miljard meer dan nu het geval is. En voor 2100 doorbreken we de grens van 11 miljard.

Dat blijkt uit onderzoek van de United Nations Populations Division. Het onderzoek wijst erop dat de wereldbevolking ook deze eeuw zal blijven groeien. De kans dat de groei nog in deze eeuw stopt, schat de VN op slechts 23 procent.

Afrika
De drijvende kracht achter de groei van de wereldbevolking treffen we aan in Afrika. Op dit continent wonen momenteel zo’n 1,2 miljard mensen. Tegen het eind van deze eeuw zijn dat er naar verwachting tussen de 3,4 en 5,6 miljard.

WIST JE DAT…

Azië
Vooralsnog blijft Azië het meest drukbevolkte continent, zo stelt de VN. Momenteel wonen er 4,4 miljard mensen. Tegen 2050 zullen dat er 5,3 miljard zijn. Naar verwachting zal de bevolking daarna krimpen en tegen het eind van de eeuw uitkomen op zo’n 4,9 miljard mensen.

Vergrijzing
De onderzoekers brachten ook de vergrijzing in kaart. Ze berekenden voor diverse landen het PSR (Potential Support Ratio). Dit bereken je door het aantal mensen in een land dat tussen de 20 en 64 jaar oud is te delen door het aantal mensen dat 65 of ouder is. PSR kun je dan ook wel zien als het aantal werkenden per pensioengerechtigde. Japan heeft momenteel het laagste PSR (2.1), gevolgd door Italië (2.6). In de VS zal het PSR de komende decennia flink dalen: van 4.0 naar 1.9 tegen 2100. Datzelfde gebeurt in Duitsland (van 2.9 in 2015 naar 1.4 in 2100) en in China (van 7.1 in 2015 naar 1.4 in 2100) en Bangladesh (van 11.2 in 2015 naar 1.6 aan het eind van de eeuw). Slechts vijf landen zullen in 2100 een PSR hebben dat boven de 5 ligt: Niger, Somalië, Nigeria, Gambia en Angola.

Op basis van deze verwachtingen zouden overheden nu al maatregelen moeten gaan treffen. Neem bijvoorbeeld China waar de bevolking nu relatief jong is, maar het vruchtbaarheidscijfer laag ligt. Tegen het eind van de eeuw zal het land flink vergrijzen. Daarom zal er flink geïnvesteerd moeten worden in pensioenen en gezondheidszorg. In Afrika staan de landen weer voor andere problemen. De snelle bevolkingsgroei zal problemen waar de landen nu al mee kampen waarschijnlijk verergeren. Denk aan vervuiling, werkeloosheid, politieke onrust en kindersterfte.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd